Förvaltarkommentar juni 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Facit på månaden blev en blygsam uppgång på en dryg procent. Fortsatt är det enda större hot vi för närvarande ser mot en fortsatt likviditetsstyrd uppgång att marknadsräntorna fortsätter klättra, vilket gör att obligationer åter blir en alternativ avkastningskälla till aktier. Utifrån att vår övre målkurs i OMX bröts justerade vi vår marknadsvy från neutral/negativ till neutral inför andra halvan av april och vi ser inget som får oss att ändra vår grundvy inför juni.”

Marknadsuppfattningen har fortsatt stämt ganska väl, och börsen har fortsatt klättra 1 procent under månaden. Perioden har varit synnerligen odramatisk. Vi bibehåller vår neutrala marknadsuppfattning med en förhöjd beredskap för en större rekyl under sensommaren då värderingarna är väldigt höga och utrymmet för besvikelser/störningar därmed väldigt begränsat.

Fondutveckling

Marknadsutvecklingen under perioden var ganska väl i linje med förväntningarna. De marknadsneutrala/absolutavkastande fonderna, Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability redovisar samtliga positiva siffror. Avkastningen under juni härstammar framför allt från lyckade aktieaffärer samt stabila bidrag från fondernas kreditportföljer. Innehavda säljoptioner bidrog svagt negativt. Vi väljer emellertid att behålla detta skydd även under juli utifrån vår neutrala marknadsuppfattning med förhöjd risk för en större kurskorrektion.

Atlant Sharp steg något i det svagt positiva klimatet, samtidigt som Atlant Protect, vår fond som är speciellt designad för att skapa avkastning i en fallande aktiemarknad, tappade något i det positiva börsklimatet. Vi behåller det utökade nedsidesskyddet i Protect inför juli.

Samtliga underliggande fonder, undantaget Atlant Green Tech Metals (Precious) och Atlant Protect, visade positiva avkastningstal under juni. Det kraftiga fallet i Green Tech Metals medförde emellertid att vår multistrategifond, Atlant Multi Strategy, precis klarade sig över nollstrecket i juni. Inför juli har vi justerat upp fondens innehav i Atlant Högräntefond.

Med detta tar Förvaltarkommentaren sommarlov. Vi återkommer i början av september, och önskar er alla en riktigt skön sommar!

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund