Förvaltarkommentar augusti 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Vi bibehåller vår neutrala marknadsuppfattning med en förhöjd beredskap för en större rekyl under sensommaren då värderingarna är väldigt höga och utrymmet för besvikelser/störningar därmed väldigt begränsat.”

Någon sensommarrekyl av rang blev det inte. Istället har vi haft en sällsynt händelsefattig sommarbörs som i princip har rört sig i sidled under två månader. Just nu ”krigar” två motstridiga krafter. Å ena sidan bristen på alternativ till det sparkapital som löpande ackumuleras. Och då börsen i princip har befunnit sig i en obruten uppgång sedan ”Coronabotten” 16 mars 2020 har det varje gång visat sig fel att gå ur aktiemarknaden. Å andra sidan är värderingarna skyhöga utifrån den tillväxt som är rimlig att förvänta sig, och fallhöjden på räntorna är i princip noll. Vi har sett denna stand-off många gånger i historien, och den slutar alltid på samma sätt. Såvida ingen trigger tillstöter som utlöser större nedgångar så kommer börsen att återuppta en likviditetsstyrd uppgång oavsett hur högt värderad den är. Inför 2021 skrev jag att vår uppfattning är att börsen mycket väl kan stiga mellan 50–100 procent i denna sista uppgångsvåg, innan många års sämre börs väntar. Hittills har vi, medräknat utdelningar, klättrat 30 procent, så det finns uppsida kvar, även om det är en dans på en allt slakare lina. I det kortare perspektivet är vår huvuduppfattning att den stigande trenden återupptas, och att vi ser en temporär topp i slutet av september/början av oktober. 

Fondutveckling

Marknadsutvecklingen under perioden var ganska väl i linje med förväntningarna, och de marknadsneutrala/absolutavkastande fonderna, Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability redovisar samtliga positiva siffror för perioden juli-augusti. Avkastningen under juli härstammade framför allt från lyckade aktieaffärer samt stabila bidrag från fondernas kreditportföljer. Det något sämre resultatet i augusti i Edge och Opportunity beror huvudsakligen på rekyl i ett par aktieinnehav, samtidigt som Stability fortsatte att stiga. Vi väljer att behålla ett utökat skydd även under september utifrån vår marknadsuppfattning med förhöjd risk för en större kurskorrektion.

I Atlant Sharp hade vi en viss övervikt mot den amerikanska aktiemarknaden i augusti, vilket var lyckosamt, och fonden utvecklades väl jämfört med OMX. Även Atlant Protect, vår fond som är speciellt designad för att skapa avkastning i en fallande aktiemarknad steg i augusti, då fonden kunde dra nytta av nedgången. 

Atlant Green Tech Metals (Precious) tappade ganska kraftigt i augusti, vilket medförde att vår multistrategifond, Atlant Multi Strategy, visar svagt negativa siffror i augusti efter en stark juli.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund