Förvaltarkommentar september 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Inför 2021 skrev vi att vår uppfattning är att börsen mycket väl kan stiga mellan 50–100 procent i denna sista uppgångsvåg, innan många års sämre börs väntar. Hittills har vi, medräknat utdelningar, klättrat 30 procent, så det finns uppsida kvar. Även om det är en dans på en allt slakare lina. I det kortare perspektivet är vår huvuduppfattning att den stigande trenden återupptas, och att vi ser en temporär topp i slutet av september/början av oktober.”

Well, som så många gånger förr visar det sig att kortsiktiga prognoser oftast slår fel. Glädjande nog har vi lärt oss det den hårda vägen sedan lång tid tillbaka, vilket gör att fondresultaten för månaden i de flesta fall trots det är positiva. Just stigande marknadsräntor är den uppenbara faktor vi har sett skulle kunna leda till att börsfesten får ett slut. Men, rent generellt är det sällan de uppenbara faktorerna är det som punkterar en lång uppgång, dessa faktorer tenderar att i stor utsträckning vara inprisade Vi blir därför ganska förvånade om just stigande räntor kommer att leda till en eskalerande nedgång. Istället bedömer vi tills vidare att vi är inne i en mer normal rekylfas, och att pengarna som lämnat aktiemarknaden snart återvänder eftersom inga egentliga alternativ finns. Med andra ord, mer talar för att nedgången snart är över än motsatsen, men det är klokt att fortsatt ha störthjälm på utifrån de höga värderingarna. 

Fondutveckling

Marknadsutvecklingen under perioden avvek förvisso en hel del från de kortsiktiga förväntningarna. Men vår grunduppfattning är att börsen fundamentalt är alldeles för högt värderad, varför vi har haft skydd på i de flesta fonderna, vilket var lyckosamt. Samtliga våra marknadsneutrala/absolutavkastande fonder, Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability steg därför under september. Vi behåller skyddet in i oktober, då inget har ändrats fundamentalt i vår grunduppfattning.

Atlant Sharp hade en tyngre period och utvecklades något sämre än Stockholmsbörsen. Av naturliga skäl hade Atlant Protect, vår fond som är speciellt designad för att skapa avkastning i en fallande aktiemarknad, en betydligt bättre utveckling och fonden steg drygt 2 procent i den svaga börsen. 

Sammantaget medförde de mestadels positiva resultaten i de underliggande fonderna att vår multistrategifond, Atlant Multi Strategy, fortsatte klättra och nådde ett nytt all-time high i september. Vi har inga betydande förändringar i innehaven planerade i nuläget, utan fonden ligger välbalanserad utifrån vår marknadsuppfattning.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund