Förvaltarkommentar oktober 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Vi blir därför ganska förvånade om just stigande räntor kommer att leda till en eskalerande nedgång. Istället bedömer vi tills vidare att vi är inne i en mer normal rekylfas, och att pengarna som lämnat aktiemarknaden snart återvänder eftersom inga egentliga alternativ finns. Med andra ord, mer talar för att nedgången snart är över än motsatsen, men det är klokt att fortsatt ha störthjälm på utifrån de höga värderingarna.”

Efter en trevande inledning kom köparna tillbaka på bred front, innan marknaden åter försvagades. Börsen står nu lite vid ett vägskäl. Tillstöter inget mer negativt, till exempel fortsatt stigande långräntor, lär rekylen vara över för den här gången. För oss som gillar historiska jämförelser var det 18 månader långa rallyt från Corona-botten i mars till toppen i september i princip tidsmässigt lika långt som det avslutande börsrallyt från botten september/oktober 1998 (andra Asien-krisen) till toppen feb/mars 2000. Emellertid var det sistnämnda 200 % medan det nuvarande rallyt ”bara” har varit ca 100 %. Oavsett, vi tror på att marknaden ska andas lite till innan en ny större uppgångsvåg kan påbörjas. Och vi behåller tills vidare beredskap för scenariot att hela uppgångsvågen från mars 2020 nu ska rekyleras. Med andra ord landar vi i en neutral till svagt positiv ansats inför november, men med förhöjd beredskap. 

Fondutveckling

Eftersom vi hamnade ganska rätt i vår marknadsprognos är det naturligt att de flesta av fonderna steg under oktober. ”Plumpen” i protokollet var Atlant Edge, där några aktieinnehav, exempelvis Calliditas utvecklades svagt. Atlant Opportunity gjorde en lyckad affär i samband med noteringen av Storskogen, vilket medförde att fonden klarade perioden på plus, samtidigt som Atlant Stability gjorde en fin affär i samband med uppköpet av Norwegian Finance. Utifrån vårt alternativa scenario, att hela uppgången från mars 2020 nu ska rekyleras, har vi utökat positionen av skyddande säljoptionerna något i alla de marknadsneutrala fonderna tills de scenariot falsifierats.

Atlant Sharp kunde rida på den starkare börsen och steg under perioden. Att fonden gick avsevärt starkare än den svenska börsen beror på att vår exponering delvis är mot den amerikanska aktiemarknaden vilken utvecklades starkt. Av naturliga skäl hade Atlant Protect, vår fond som är speciellt designad för att skapa avkastning i en fallande aktiemarknad, en betydligt tyngre resa och fonden tappade drygt 2 procent i den positiva börsen. 

Periodens överlägsna vinnare blev Atlant Green Tech Metals som steg över 10 procent. Marknaden har äntligen fått upp ögonen för de bolag som sitter på de råvaror som behövs för den energiomställning världen befinner sig i.

Sammantaget medförde i synnerhet utfallet i Green Tech Metals att vår multistrategifond, Atlant Multi Strategy, fortsatte klättra och nå ännu ett nytt all-time high i oktober. Vi har inga betydande förändringar i innehaven planerade i nuläget, utan fonden ligger välbalanserad utifrån vår marknadsuppfattning.


Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund