Förvaltarkommentar november 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”För oss som gillar historiska jämförelser var det 18 månader långa rallyt från Corona-botten i mars till toppen i september i princip tidsmässigt lika långt som det avslutande börsrallyt från botten september/oktober 1998 (andra Asien-krisen) till toppen februari/mars 2000. Emellertid var det sistnämnda 200 procent medan det nuvarande rallyt ”bara” har varit cirka 100 procent. Oavsett, vi tror på att marknaden ska andas lite till innan en ny större uppgångsvåg kan påbörjas. Och vi behåller tills vidare beredskap för scenariot att hela uppgångsvågen från mars 2020 nu ska rekyleras. Med andra ord landar vi i en neutral till svagt positiv ansats inför november, men med förhöjd beredskap.”

Efter en stark börsinledning ändrade marknaden karaktär på förnyad Corona-oro och uppgången utraderades och facit blev en mindre nedgång på månadsbasis. Emellertid har inget fundamentalt ändrats, vi ser i dagsläget inte den förnyade Corona-oron som en game-changer. Därmed fortsätter vi arbeta utifrån vår huvudtes att börsen är inne i det sista stora benet upp, med en potential på ytterligare cirka 25–35 procent till området 2750–3000 på OMX, innan en flerårig nedgångsperiod tar vid. Vi upprepar dock att vi är inne på ”efterfesten” och håller oss nära utgången. Svagheten marknaden uppvisat sista veckorna innebär att scenariot med att hela uppgången från mars ska rekyleras ner till 1800–2000 på OMX ännu inte falsifierats. Inför december är vår uppfattning att marknaden står inför ett vägskäl, men att det mest sannolika fortsatt är att uppgången snart tar förnyad fart.

Fondutveckling

Trots att vi hamnade något så när rätt i vår marknadsprognos blev fondresultaten överlag svaga under november. Efter en stark inledning i fonderna under månaden har det ”spökat” lite överallt i portföljerna, och det är inget enskilt som sticker ut. Såväl enskilda aktier som kreditportföljerna har överlag backat något, samtidigt som nedgången varit för liten för att få någon större effekt av de skyddande säljoptionerna. Då nedgångs talen är små och ovanstående gäller i samtliga fonder, undantaget Atlant Green Tech Metal som hade en stark period, gör vi därför ingen närmare genomgång av de enskilda fonderna i denna krönika.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund