Atlant Green Tech Metals - förvaltarkommentar december 2021

Efter ett par starka månader så kom rekylen, Atlant Green Tech Metals backade 3,4 procent under december. Fonden stängde därmed året på oförändrat efter höstens omstart till den nya placeringsinriktningen. Nedgången i december beror i huvudsak på den fördröjning av det amerikanska 1,7 biljoner USD ”Build Back Better” paketet som försenats efter motstånd i senaten. Sannolikt kommer paketet antas efter justeringar i början på 2022. Det gigantiska paketet omfattar både sociala reformer och stöd till satsningar på energiomställning och elektrifiering. 

Läs hela förvaltarkommentaren här.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund