Förvaltarkommentar december 2021

Marknadsutveckling och prognos 2022

I den förra månadskommentaren skrev vi: ”Därmed fortsätter vi arbeta utifrån vår huvudtes att börsen är inne i det sista stora benet upp, med en potential på ytterligare ca 25–35 procent till området 2750–3000 på OMX, innan en flerårig nedgångsperiod tar vid. Vi upprepar dock att vi är inne på ”efterfesten”, och håller oss nära utgången. Svagheten marknaden uppvisat sista veckorna innebär att scenariot med att hela uppgången från mars 2020 ska rekyleras ner till 1800–2000 på OMX ännu inte falsifierats. Inför december är vår uppfattning att marknaden står inför ett vägskäl, men att det mest sannolika fortsatt är att uppgången snart tar förnyad fart." 

Och förnyad fart fick ju uppgången verkligen i slutet av december. Därmed har även det negativa scenariot som beskrivs ovan falsifierats, och huvudscenariot är att vi nu påbörjat den avslutande fasen i den stora uppgången sedan botten hösten 2008. I den första marknadskommentaren i början av januari 2021 skrev vi att ”vår huvudprognos är en uppgång på 50–100 procent” från dåvarande indexnivå på 1770. Så här långt summerar uppgången till drygt 30 procent. Vår målkurs 2022 i detta scenario är intervallet 2750–3000, innan vi räknar med att en riktigt allvarlig och flerårig nedgångsperiod tar vid. Även i det korta perspektivet är vi positiva, där vi tror på en likviditetsdriven uppgång under januari som i ett positivt scenario kan bära ända till 2550–2600. Dock ändrar som sagt ovanstående inte vår mer i botten negativa syn, där vi anser att börsen nu verkligen går på ångorna och där värderingarna i många fall fullständigt saknar markkontakt. Med andra ord har vi en positiv ansats just nu, men en fortsatt hög beredskap för att marknaden snabbt fullständigt kan ändra karaktär.

Fondutveckling

Eftersom vi hamnade rätt i vår marknadsprognos blev fondresultaten mestadels positiva under december. Samtliga marknadsneutrala fonder steg, med ett stort utropstecken efter Edges resultat. Anledningen till det stora värdeskuttet var kraftiga uppvärderingar av två av fondens aktieinnehav. Edge firar 20-årsjubileum i år, så det känns så klart extra kul med ett riktigt starkt avkastningstal detta jubileumsår. På årsbasis har alla våra marknadsneutrala fonder, Edge, Opportunity och Stability, avsevärt överträffat sina genomsnittliga årliga avkastningsmål. Opportunity lägger därmed det sjätte året med positiv avkastning bakom sig, och fondens genomsnittsavkastning sedan fondstart 1/1 2016 ligger en bra bit över den genomsnittliga målavkastningen på riskfri ränta + 5 procentenheter. Stability förtjänar också ett särskilt omnämnande. Fonden har nu levererat positiv avkastning 14 år i sträck, vilket ingen annan svensk fond har lyckats med. 

Sharp och Protect utvecklades, som förväntat, åt olika håll i det positiva börsklimatet. Sharp förmådde inte hålla jämna steg med det svenska aktieindexet då vi har en viss övervikt mot USA, som hade en svagare period. Inför 2022 fortsätter vi att ha delad exponering mellan USA och Sverige i Sharp. Protect stängde året en dryg procent ner, vilket får ses som ett riktigt bra resultat ett år då börsen, exklusive utdelningar, steg 30 procent.

De generellt starka fondresultaten, i synnerhet i Edge, medförde att vår multistrategifond, Atlant Multi-Strategy, hade en positiv avslutning på året och kan därmed lägga ännu ett starkt år till handlingarna. I ljuset av vår mer positiva grundsyn på börsen har vi inför januari ökat fondvikten något i Sharp, samtidigt som vi dragit ner vikten lite i Edge efter det fantastiska året för fonden, vilket medfört att fondvikten i Edge ökat lite mer än önskvärt.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund