Förvaltarkommentar mars 2022

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "I och med invasionen har oron för kraftigt stigande styrräntor minskat, men av lättförståeliga skäl är osäkerhetsfaktorn enorm, och anledningen till den minskade ränteoron allt annat än välkommen. Utifrån historiken kan vi förvänta oss en fortsatt oro på marknaderna till situationen har klarnat, varför en prognos över närmsta framtiden blir omöjlig. Utifrån historiska händelser brukar emellertid förtvivlan ersättas av hopp, och vi hoppas det går fort att nå dit denna gång."

OMX bottnade precis över 1900, vilket innebär en nedgång på ca 23 procent från börsens All Time High i januari. Sedan dess har börsen rekylerat upp knappt halva nedgången på hopp om lyckade fredsförhandlingar. Ett sådant utfall vore verkligen välkommet, men för börsens del medför detta inte att de underliggande problemen försvinner. Och dessa problem är hastigt uppskruvad inflation kombinerat med relativt låg tillväxt. Fed har påbörjat sin räntehöjarcykel, och så snart vi har visibilitet i Ukrainakonflikten kommer ECB och Riksbanken att så småningom tvingas följa efter om inflationsmålet ska ha någon som helst trovärdighet. Vi har de senaste två veckorna sett branta ränteuppgångar, och skulle plötsligt TINA (There Is No Alternative) upphöra att gälla kan kapital komma att lämna aktiemarknaden mer långsiktigt. Samtidigt kommer ökade räntekostnader att slå mot bolagens resultaträkningar och göra kapitalanskaffning dyrare. Just nu har vi med andra ord svårt att se en snabb återgång till ”happy days” och nya All Time High:s på börsen. Vi intar nu en avvaktande syn inför april, och har svårt att se en betydande uppsida på kort sikt. Vår huvudprognos blir huvudsaklig handel plus/minus 5 procent från månadsskiftets indexnivå under merparten av april, och ska det bli en större rörelse anser vi snarare att risken för förnyade kursnedgångar väger över något.

Fondutveckling

Fler av fonderna återhämtade sig en del under andra halvan av mars. Samtliga marknadsneutrala fonder, Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability påverkades negativt under första halvan av månaden av att marknadsoron även spred sig till kreditmarknaden. Vi har ju som alltid en väldigt hög andel likviditet i våra fonder, och vi lyckades hitta en del fynd-krediter att köpa när turbulensen var som värst i början av mars. Detta, i kombination med kraftiga uppgångar för våra blankade långa ränteterminer på grund av stigande långräntor i Edge och Opportunity, medförde att fonderna återhämtade sig bra under andra halvan av månaden, och Opportunity kunde redovisa en positiv månadsavkastning.

Atlant Sharp som ju nu har slagit på ”bromsarna” fortsatte att utvecklas bättre än det svenska aktieindexet i den fortsatta nedgången. Atlant Protect, som var lite sen ur startblocken på grund av vår för optimistiska marknadssyn inför 2022, fortsatte leverera positiv avkastning i derivaten, men drabbades även den av nedställ i kreditportföljen. Även här har vi emellertid använt likviditet till att ”fyndköpa” krediter, och vi tycker fortsatt att fonden nu ligger ”rätt” positionerad.

Periodens överlägsna vinnare blev Atlant Green Tech Metals som steg över 9 procent. De stigande oljepriserna, samt det oönskade energiberoendet av Ryssland, har medfört allt större intresse för gröna metaller och bolag verksamma inom hållbar energi.

De generellt stabila fondresultaten i kombination med rallyt i Green Tech Metals medförde att vår multistrategifond, Atlant Multi-Strategy, hade en bra månad. Under första halvan av mars ökade vi på vårt innehav i Sharp med ca 2 procent.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund