Atlant Green Tech Metals april 2022

Europa siktar på att öka sin självförsörjningsgrad inom energiområdet och då helst genom en ökad andel inom hållbar energi. Finland avbryter sitt kärnkraftsprojekt Hanikivi 1 som leds och till stor del ägs av Ryska Rosatom. Kriget anses vara droppen som fick bägaren att rinna över för Finland. Fortsatt hög aktivitet i sektorn med ett flertal affärer som berör portföljen där bland annat brittiska Johnson Mattey fått in amerikanska industrigruppen Standard Industries som ägare, vad avsikten med ägarposten är återstår att se, men så sent som för ett år sedan köpte de upp en annan sektorkollega. Läs hela förvaltarkommentaren här.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund