Förvaltarkommentar april 2022

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Detta rimmar väl med vår grundläggande uppfattning om att vi har svårt att se någon ny massivt stigande trend förrän vi har någon form av visibilitet när och vid vilken nivå ränteuppgångarna stannar av. I det korta perspektivet blir naturligtvis kvartalsrapporterna viktiga, men vi har svårt att se en riktigt positiv trigger därifrån, där oerhört mycket just nu handlar om vägen framåt. Vi bibehåller en neutral syn inför andra halvan av april”.

Vi har huvudsakligen fått se mycket starka kvartalsrapporter från de rapporterande bolagen. Trots det har börsen fortsatt att visa svaghet. Det kan förefalla märkligt, men börskurserna speglar ju framför allt framtida vinster, och det börjar allt mer gå upp för marknaden att stigande räntor kommer att verka dämpande i flera led. Dels påverkar det företagens finansieringskostnader negativt. Samtidigt rycker den höga inflationen kombinerat med stigande lånekostnader för hushållen och bostadsrättsföreningar undan en väldig mängd köpkraft. Och som om det inte vore nog medför stigande räntor även att det plötsligt uppstår en alternativ avkastningsmöjlighet (nominellt) på sparkapitalet, vilket kan dränera aktiemarknaden på nya flöden. 5 procent riskutsatt direktavkastning på t.ex. bankaktier medför givetvis att aktiekursen ska stå avsevärt lägre om riskfria räntan är 3 procent jämfört med om den är noll. Vi får därmed upprepa att vi har svårt att se någon återgång till en uthålligt stigande börs innan vi har en visibilitet avseende hur mycket räntorna kommer att höjas samt hur länge cykeln kommer att pågå. Då vi har svårt att se detta klarna i närtid behåller vi vår neutrala syn med negativ underton inför maj.

Fondutveckling

Den svagt fallande börsen i april passade oss generellt dåligt. Nedgången var inte så pass stor att de skyddande indexpositionerna gav effekt, samtidigt som aktieportföljerna i Atlant Edge och Atlant Opportunity fortsatte att utvecklas svagt. Inte heller kreditportföljerna tillfrisknade nämnvärt och uppvisade förnyad svaghet under slutet av perioden vilket medförde att även Atlant Stability redovisar ett marginellt minustal.

På den positiva sidan är att den här typen av turbulens vi nu ser är det som, sett i backspegeln, skapar de allra bästa tillfällena. Vi har hittat flera guldkorn redan, och det kommer garanterat att uppstå fler opportunities. Så även om denna marknad är tråkig för den kortsiktige, innebär det fantastiska möjligheter att skapa värde för oss som är långsiktiga.

Atlant Sharp och Atlant Protect som båda sitter med riktningspositioner i derivat, hade en del motvind i det trendlösa klimatet. Sharp utvecklades förvisso bättre än index, men det är en klen tröst i sammanhanget. Nedgången var inte heller tillräckligt stor för att ge effekt i Protect, som emellertid har fått en bra start in i maj.

De huvudsakligen negativa fondresultaten kombinerat med en riktigt svag period i Atlant Green Tech Metals medförde att Atlant Multi-Strategy hade en svag period. Vi drog ner likviditeten en del i Multi-Strategy i början av april och ökade på innehaven i Atlant Stability samt Atlant Högräntefond, vilket också var de fonder som klarade sig bäst i april.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund