Förvaltarkommentar maj 2022

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Vi får därmed upprepa att vi har svårt att se någon återgång till en uthålligt stigande börs innan vi har en visibilitet avseende hur mycket räntorna kommer att höjas samt hur länge cykeln kommer att pågå. Då vi har svårt att se detta klarna i närtid behåller vi vår neutrala syn med negativ underton inför maj.”

Ovanstående blev så här långt en relativt korrekt prognos. Under perioden har det inkommit ytterligare inflationsdata som styrker bilden av att vi har en inflation som mer eller mindre är utom kontroll, där även priserna på många insatsvaror nu rusar och transportkedjor är brutna. Vi ser nu även effekterna på bostadsmarknaden där antalet spekulanter på visningarna har störtdykt. De negativa realekonomiska effekterna börjar därmed nu sprida sig, och vi ser ännu inga som helst tecken på vare sig ett slut på den höga inflationen, räntehöjningarna eller den ekonomiska inbromsningen.

Med så många negativa tecken kan man ju tycka att börsen borde ha bottnat då investerarna redan prisat in så mycket negativt. Men, undantaget enstaka sektorer och bolag kan vi tyvärr inte alls se att marknaden omprisats färdigt. Då kursfallet på OMX-index dessutom inte ens är 20 procent sedan all-time-high blir vårt huvudscenario att marknaden inte är klar med prisjusteringarna från en värld utan räntor till en värld med låg tillväxt och riskfria räntealternativ för kapitalet. Anledningen till att vi tror att processen kommer att pågå ytterligare 6-18 månader är att många i den nya generationen aldrig har varit med om en period med stigande räntor, och därför har svårt att fullt ut greppa dess direkta och indirekta effekter. Vi har även minst en generation som aldrig varit med om fallande bostadspriser. Här kan det bli ett obehagligt uppvaknande, särskilt när ekonomin som helhet börjar sakta in.

Faktum är att det enda positiva vi kan se just nu, ur ett makroekonomiskt perspektiv, är just att vi inte kan se något positivt scenario på kort sikt som kan vända situationen. Och då brukar som sagt botten vara nära eller redan ha inträffat. Vi behåller utifrån ovanstående en neutral vy med negativ underton även inför juni och betraktar tills vidare uppgångar som rekyler.

Fondutveckling

Den svagt fallande börsen under maj passade oss generellt dåligt. Nedgången var inte tillräckligt stor för att de skyddande indexpositionerna skulle ge effekt. Samtidigt fortsatte aktieportföljerna i Atlant Edge och Atlant Opportunity att utvecklas svagt. Inte heller kreditportföljerna tillfrisknade och uppvisade fortsatt svaghet under merparten av perioden, i synnerhet den europeiska exponeringen. Detta medförde att även Atlant Stability redovisar ett minustal i maj.

På den positiva sidan - den här typen av turbulens som vi nu ser är det som, sett i backspegeln, skapar de allra bästa tillfällena. Vi har hittat flera guldkorn redan, och har fortsatt hitta väldigt fina papper på rea till fondernas obligationsportföljer som ökat den underliggande yielden. Så även om denna marknad är tråkig för den kortsiktige, innebär det fortsatt fantastiska möjligheter att skapa värde för oss som är långsiktiga.

Atlant Sharp och Atlant Protect som båda sitter med riktningspositioner i derivat, hade en del motvind i det trendlösa klimatet. Sharp utvecklades förvisso bättre än index, men det är en klen tröst i sammanhanget. Nedgången var inte heller tillräckligt stor för att ge effekt i Protect, som efter en bra start in i maj backade tillbaka på grund av värdetapp i kreditportföljen och i de negativa börspositionerna.

De rakt igenom negativa fondresultaten, medförde att Atlant Multi-Strategy hade en svag månad. Vi har inte gjort några justeringar i innehaven inför juni.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund