Förvaltarkommentar juni 2022

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Anledningen till att vi tror att processen kommer att pågå ytterligare 6-18 månader är att många i den nya generationen aldrig har varit med om en period med stigande räntor, och därför har svårt att fullt ut greppa dess direkta och indirekta effekter. Vi har även minst en generation som aldrig varit med om fallande bostadspriser. Här kan det bli ett obehagligt uppvaknande, särskilt när ekonomin som helhet börjar sakta in. Faktum är att det enda positiva vi kan se just nu, ur ett makroekonomiskt perspektiv, är just att vi inte kan se något positivt scenario på kort sikt som kan vända situationen. Och då brukar som sagt botten bara nära eller redan ha inträffat. Vi behåller utifrån ovanstående en neutral vy med negativ underton även inför juni och betraktar tills vidare uppgångar som rekyler."

Ovanstående blev en så här långt en relativt korrekt prognos. Under perioden har det inkommit ytterligare data som styrker bilden att vi har en inflation som, mer eller mindre, är utom kontroll. Även priserna på många insatsvaror rusar nu och transportkedjor är brutna. Fed har svarat med en historiskt hög styrräntejustering, en höjning med 0.75%. Och svenska Riksbanken följde upp med en höjning på 0.5%. Vi ser nu även allt mer tydligt effekterna av stigande räntor och inbromsande konjunktur. På bostadsmarknaden har antalet spekulanter på visningarna störtdykt, antalet avslut har minskat och priserna vänt ner. Fastighetsbolagen börjar känna press, i synnerhet SBB. De negativa realekonomiska effekterna fortsätter därmed nu att sprida sig, och vi ser ännu inga som helst tecken på vare sig ett slut på den höga inflationen, räntehöjningarna eller den ekonomiska inbromsningen.

Utifrån det kan man ju tycka att börsen borde ha bottnat då investerarna redan prisat in så mycket negativt. Men, undantaget enstaka sektorer och bolag, kan vi tyvärr inte alls se att marknaden omprisats färdigt till en stagflationistisk miljö. Då kursfallet på OMX-index endast är drygt 20 procent sedan all-time-high blir vårt huvudscenario att marknaden inte är klar med prisjusteringarna från en värld utan räntor till en värld med låg tillväxt och återkomsten av riskfria räntealternativ för kapitalet. Vi fortsätter därmed att betrakta uppgångar som tillfälliga rekyler. Inför juli blir huvudspåret att vi får en rekyl uppåt, åtminstone under första halvan, varefter delårsrapporterna, och inte minst framtidsutsikterna kan bli avgörande. OBS, förvaltarkommentaren tar nu ett sommaruppehåll, och är tillbaka igen i början av september.

Fondutveckling

Trots en relativt korrekt marknadsuppfattning var inte våra skyddande positioner tillräckligt stora för att helt neutralisera nedgången på aktie- och särskilt räntemarknaderna. Atlant Opportunity och Atlant Stability lyckades endast delvis mildra effekterna, men har fortsatt att jobba opportunistiskt som köpare av krediter till riktigt bra priser. Atlant Edge som har en större andel aktier och en högre risknivå hade det tuffare. 

Den positiva sidan är att vi har fortsatt hitta flera guldkorn i kreditportföljen som kunnat inhandlas till rena reapriserna av forcerade säljare. Vi räknar med att vi kommer att börja se effekterna av detta arbete inom 6 månader. Opportunity och Stability bygger nu ränteportföljer av en kvalitet och på räntenivåer vi inte sett på länge. Så även om denna marknad är tråkig för den kortsiktige, innebär det fortsatt fantastiska möjligheter att skapa värde för oss som är långsiktiga.

Atlant Sharp och Atlant Protect som båda sitter med riktningspositioner i derivat, utvecklades åt olika håll i den trendande börsen. Sharp fortsatte att outperforma börsen kraftigt, och Protect steg i nedgången. Anledningen till att Protect inte steg ytterligare var fortsatta värdenedställ i kreditportföljen. Dessa nedställ avtar härifrån då flera ränteinstrument är limit down, varför fortsatta börsnedgångar nu sannolikt kommer att ha större positiv effekt i fonden.

De mestadels kraftigt negativa fondresultaten, medförde att Atlant Multi-Strategy hade en mycket svag period. Under första halvan av juni minskade vi innehavet i Stability och fonden lade på en liten egen negativ exponering mot OMX-index mot bakgrund av vår negativa marknadsuppfattning.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund