Förvaltarkommentar augusti 2022

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "De negativa realekonomiska effekterna fortsätter därmed nu att sprida sig, och vi ser ännu inga som helst tecken på vare sig ett slut på den höga inflationen, räntehöjningarna eller den ekonomiska inbromsningen. Utifrån det kan man ju tycka att börsen borde ha bottnat då investerarna redan prisat in så mycket negativt. Men, undantaget enstaka sektorer och bolag, kan vi tyvärr inte alls se att marknaden omprisats färdigt till en stagflationistisk miljö. Då kursfallet på OMX-index endast är drygt 20% sedan all-time-high blir vårt huvudscenario att marknaden inte är klar med prisjusteringarna från en värld utan räntor till en värld med låg tillväxt och återkomsten av riskfria räntealternativ för kapitalet. Vi fortsätter därmed att betrakta uppgångar som tillfälliga rekyler. Inför juli blir huvudspåret att vi får en rekyl uppåt… "

Ovanstående stämde bra, och vi fick se ganska ordentliga kursuppgångar i juli, innan pessimismen återtog sitt grepp om marknaden. Vår bedömning är att vi ännu inte sett en långsiktig botten på börsen. Anledningen till att vi tror att processen kommer att pågå ytterligare 3-15 månader är att många i den nya generationen aldrig har varit med om en period med stigande räntor, och därför har svårt att fullt ut greppa dess direkta och indirekta effekter. Dessutom har vi minst en generation som aldrig varit med om fallande bostadspriser. Och det är första gången sedan finans & fastighetskrisen i början av 90-talet, där flertalet svenskar nu kommer att uppleva en fallande real köpkraft (pga. hög inflation särskilt på mat, drivmedel och el i kombination med stigande räntor på bostadslånen). Detta  samtidigt med fallande priser på tillgångar (både på bostäder och aktier/fonder). Faktum är att det enda positiva vi kan se just nu, ur ett aktiemarknadsbaserat perspektiv, är just att vi inte kan se något positivt scenario på kort sikt som kan vända situationen. Och då brukar som sagt botten bara nära eller redan ha inträffat. Emellertid är vi bara i början av denna omställning till en värld med räntor och inflation, där en konjunkturbotten i bästa fall väntas nås i slutet av 2023, men mer troligt under 2024. Då börsen historisk brukar vända 6-12 månader före en konjunkturbotten är det även ur denna aspekt väl tidigt att tro på en botten. Vi fortsätter därmed att betrakta uppgångar som tillfälliga rekyler. Inför september blir huvudspåret att marknaden fortsätter att utvecklas svagt tills vi får en visibilitet avseende en ränte-/inflationstopp.

Fondutveckling

Inför augusti hade vi, utifrån vår kraftigt negativa marknadsuppfattning, generellt ökat på våra skyddande positioner i våra fonder. Detta medförde att fondresultaten övervägande blev positiva i augusti trots den kraftiga börsnedgången. 

Vi har ju också tidigare berättat att vi ännu en gång utnyttjat det faktum att många fonder, på grund av stora utflöden, blivit forcerade säljare av obligationer som ett tillfälle att köpa guldkorn billigt. Som ”grädde på moset” i augusti bidrog även dessa innehav i ränteportföljerna till att skapa en positiv avkastning i våra marknadsneutrala fonder Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability.

Atlant Sharp och Atlant Protect som båda sitter med riktningspositioner i derivat, utvecklades åt olika håll i den trendande börsen. Sharp fortsatte att outperforma börsen, och Protect steg kraftigt i nedgången. 
De mestadels positiva fondresultaten, medförde att Atlant Multi-Strategy hade en mycket stark period. Under första halvan av augusti minskade vi innehavet något i Atlant Green Tech Metals. Multi-Strategy har dessutom en liten egen negativ exponering mot OMX-index mot bakgrund av vår negativa marknadsuppfattning.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund