Atlant Green Tech Metals augusti - Går USA om Europa i omställningsracet

Sommarbörsen var en svängig tillställning med stora slag vilket också återspeglas i fondens utveckling. Raset i juni togs i stort sett tillbaka under juli och augusti. Inflationsoron och centralbankernas åtstramningar har fortsatt varit drivande men samtidigt så var rapportsäsongen över förväntan. Fonden steg 9,3 procent i juli och 5,4 procent i augusti. Utvecklingen hittills i år för portföljen till och med augusti är -1,4 procent och stockholmsbörsens breda All-Share index är -24,6 procent. Mer om avkastningen längre ned.

Men allt är inte nattsvart. Ett mycket viktigt politiskt paket har rotts i land i USA. President Bidens administration har lyckats få majoritet för sitt så kallade ”Inflation Reduction Act”. Detta ersätter det tidigare framförhandlade ”Build Back Better” paketet som föll på målsnöret december 2021. Detta är en bred uppgörelse som spänner över allt ifrån priser på receptbelagda läkemedel, investeringar i ökad självförsörjning av energi med stöd till ren energi. Paketet omfattar total 737 miljarder USD och 369 miljarder av dessa riktas mot energi och klimatförändringar. Detta är det största paketet för klimatåtgärder i USA’s historia. Målsättningen är att få ner koldioxidutsläppen med 50 procent från 2005 års nivå till 2030. 

Läs hela förvaltarkommentaren här.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund