Förvaltarkommentar september 2022

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Faktum är att det enda positiva vi kan se just nu, ur ett aktiemarknadsbaserat perspektiv, är just att vi inte kan se något positivt scenario på kort sikt som kan vända situationen. Och då brukar som sagt botten bara nära eller redan ha inträffat. Emellertid är vi bara i början av denna omställning till en värld med räntor och inflation, där en konjunkturbotten i bästa fall väntas nås i slutet av 2023, men mer troligt under 2024. Då börsen historisk brukar vända 6-12 månader före en konjunkturbotten är det även ur denna aspekt väl tidigt att tro på en botten. Vi fortsätter därmed att betrakta uppgångar som tillfälliga rekyler. Inför september blir huvudspåret att marknaden fortsätter att utvecklas svagt tills vi får en visibilitet avseende en ränte-/inflationstopp."

Ovanstående har så här långt stämt bra. Och den statistik över inflation, arbetslöshet och löneutveckling som presenterats under september ger dessvärre ingen antydan om att läget ljusnar. Nu börjar även de realekonomiska effekterna bli synliga för konsumenterna. Väldigt få av oss har haft turen att slippa drabbas av stigande elräkningar och räntekostnader för bolånen, och då har vi hösten och vintern framför oss. Och stigande matpriser är det väl i princip ingen som kommer undan. Allt detta sammantaget innebär minskat konsumtionsutrymme, vilket kommer att slå mot flera branscher i ökande omfattning, och vi ser nu en snabb ökning av antalet konkurser. 

Vår bedömning är fortsatt att vi ännu inte sett en långsiktig botten på börsen. Anledningen till att vi tror att processen kommer att pågå ytterligare 3-15 månader är att många i den nya generationen aldrig har varit med om en period med stigande räntor, och därför har svårt att fullt ut greppa dess direkta och indirekta effekter. Vi har även minst en generation som aldrig varit med om fallande bostadspriser. Och det är första gången sedan finans & fastighetskrisen i början av 90-talet där flertalet svenskar nu kommer att uppleva en fallande real köpkraft kombinerat med fallande priser på tillgångar (både på bostäder och aktier/fonder).

Inför oktober fortsätter vi utifrån ovanstående att betrakta uppgångar som rekyler. För en större rekyl uppåt i närtid tror vi antingen det krävs ökat hopp om fred i Ukraina eller, mer sannolikt, att EU klubbar en ny prismodell för energi som gör att elpriserna faller varaktigt. En annan gamechanger i oktober skulle vara om den amerikanska inflations- och arbetsmarknadsstatistiken för september kom in lägre/svagare än förväntat.

Fondutveckling

Inför september hade vi, utifrån vår kraftigt negativa marknadsuppfattning, generellt behållit våra skyddande positioner i våra marknadsneutrala fonder Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability. Även om dessa positioner bidrog positivt i september räckte det tyvärr inte till för att neutralisera de stora nedgångar som fondernas kreditportföljer drabbades av. Som vanligt har vi en hög andel likviditet i fonderna och har kunnat använda de tunga kursfallen, där riskpremierna nu är i nivå med den värsta covid-paniken i mars 2020, till att fyndköpa bankobligationer. Därmed ser kreditportföljerna på 6-24 månaders sikt nu riktigt, riktigt bra ut.

Atlant Sharp och Atlant Protect som båda sitter med riktningspositioner i derivat, utvecklades åt olika håll i den svagt negativa börsen. Sharp gick avsevärt bättre än börsen, och Protect steg ytterligare i nedgången. 

De mestadels negativa fondresultaten medförde att Atlant Multi-Strategy hade en svag period. Mot bakgrund av att Sharp nu i princip inte kan falla mer oavsett ur mycket börsen faller, passade Multi-Strategy på att öka sitt innehav i fonden med drygt 3 procent under andra halvan av september, för att kunna dra nytta av en i princip riskfri uppsida.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund