Atlant Green Tech Metals - förvaltarkommentar oktober 2022

Marknaden blickar framåt och hoppas på en topp i inflationen inom en snar framtid, frågan är om den inte kommer hålla sig kvar på en högre nivå än tidigare då kraven på kompensation för urholkad köpkraft nu kommer. Sverige planerar en u-sväng för att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral, större hänsyn ska tas till behovet och vår egen förmåga till självförsörjning enligt ett statligt betänkande som publicerades i slutet på månaden, ”Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral”. Samtidigt höjs tonläget från Europa och Sydkorea efter USA’s allt tydligare fokus på att gynna inhemsk produktion i omställningen till eldrift och hållbar energi, trenden bort från globalisering mot regionalisering fortsätter.

Läs hela förvaltarkommentaren här.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund