Förvaltarkommentar oktober 2022

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Inför oktober fortsätter vi utifrån ovanstående att betrakta uppgångar som rekyler. För en större rekyl uppåt i närtid tror vi antingen det krävs ökat hopp om fred i Ukraina eller, mer sannolikt, att EU klubbar en ny prismodell för energi som gör att elpriserna faller varaktigt. En annan gamechanger i oktober skulle vara om den amerikanska inflations- och arbetsmarknadsstatistiken för september kom in lägre/svagare än förväntat.” 

Vi noterar att trots att den amerikanska arbetsmarknaden visade fortsatt styrka och den amerikanska inflationsstatistiken kom in något högre än förväntat, blev kursreaktionen vid slutet av dagen kraftigt positiv. Därmed effektuerades något som ur ett marknadssentiment-perspektiv brukar benämnas en ”News-reversal”. En sådan innebär att börsen tar en motsatt riktning än den förväntade på en viktig siffra/nyhet, vilket indikerar ett trendomslag ur ett riskhänseende. Med andra ord ökade därmed sannolikheten för att vi skulle gå in i en rekylperiod på minst 2-4 veckor, vilket också skedde. Det kan inte heller uteslutas att vi sett en långsiktig trendvändning, dvs att den absoluta botten i nedgången är passerad. 

Som vi har nämnt tidigare är det sistnämnda emellertid inte vår huvuduppfattning, utan vi tror mer på att det vi nu ser är en relativt kort rekylfas. På den positiva sidan finns att vi nu åtminstone börjar se att de riktigt aggressiva räntehöjningarna går mot sitt slut, och att vi från och med december sannolikt slipper höjningar större än 25-50 punkter. Men dessvärre har de fundamentala effekterna av kombinationen stigande räntor/matpriser/energipriser samt fallande tillgångspriser ännu bara precis börjat ge avtryck i privatekonomin/konjunkturen, och vi tror att denna process kommer att pågå minst hela 2023 med fallande företagsvinster och lågkonjunktur som följd. 

För att citera Robert Rhea, The Dow Theory från 1932: “There are three principal phases of a bear market: The first represents the abandonment of the hopes upon which the stocks were purchased at inflated prices; the second reflects selling due to decreased business and earnings, and the third is caused by distressed selling of sound securities, regardless of their value, by those who must find a cash market for at least a portion of their assets”. 

Inflations/ränteuppgången är det som drivit första fasen i börsnedgången och som vi nu anser vara avklarad. Andra fasen tror vi kommer att drivas av kombinationen fallande vinster samt fortsatt högre räntor/alternativavkastning/finansieringskostnader än vi vant oss vid de senaste 15 åren. Till detta kan läggas fallande bostadspriser och stigande arbetslöshet inom vissa sektorer, t.ex. restaurang och bygg. Liksom nödvändigheten av kommunala åtstramningar när kostnader för pensioner och räntor skenar. En sådan kombination är ingen bra miljö för aktier. Inför november intar vi, efter den senaste månadens kraftiga uppgång, en neutral hållning med svagt negativ underton. Det sistnämnda speglar att vi anser att huvudtrenden för aktier är fortsatt ner, baserat på tunga fundamentala faktorer. När det gäller företagsobligationer, som relativt aktier fallit kraftigare än vad som normalt skett historiskt, ändrar vi nu vår långsiktiga grundvy från negativ till neutral. Detta gäller både avseende ränte- och spreadnivå. Med andra ord tror vi att uppgången för långräntorna är över/närmar sig sitt slut, och vi är generellt neutrala till riskpremien för företagsobligationer jämfört med den riskfria räntan.

Fondutveckling

Inför oktober hade vi, utifrån vår negativa marknadsuppfattning, generellt behållit våra skyddande positioner i våra marknadsneutrala fonder Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability. Dessa positioner bidrog negativt när börsen vände upp och steg kraftigt. Nedgången i fondernas kreditportföljer började successivt stanna av i spåren av den mer optimistiska marknaden, och under de sista dagarna började kurserna så sakta vända uppåt från väldigt pressade nivåer. 

Utifrån vår mer positiva syn på krediter på nuvarande prisnivåer har vi dragit ner vår likviditetsnivå ytterligare något, och fokus är nu att börja optimera kreditportföljerna inför 2023. Vi har haft fina möjligheter att fyndköpa krediter då perioden av svaghet har varit utdragen, och kreditportföljerna på 6-24 månaders ser fortsatt riktigt, riktigt bra ut.

Atlant Sharp och Atlant Protect som båda sitter med riktningspositioner i derivat, utvecklades åt olika håll i den positiva börsen. Sharp steg något, medan Protect tappade i uppgången. De mestadels negativa fondresultaten medförde att Atlant Multi-Strategy hade ännu en svag period. Att fonden ökade på sitt innehav i Sharp en del i slutet på september har så här långt visat sig vara lyckat.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund