Atlant Green Tech Metals - förvaltarkommentar december 2022

Fonden har haft en volatil resa under 2022 och trotsade initialt den nedgång som drabbade aktiemarknaden efter krigsutbrottet och utvecklades starkt fram till april då fonden var upp som mest 16 procent. Därefter påbörjades en volatil resa där särskilt mindre bolag med finansierings- och investeringsbehov drabbades hårt av stigande räntor och stigande kostnader. Fonden backade 9,9 procent under 2022. 

De starka underliggande trenderna som driver omställningen mot elektrifiering och fossilfri energiomställning fortsätter i hög takt och har snarare förstärkts av rådande krig och energikris.
Läs hela förvaltarkommentaren här.


Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund