Förvaltarkommentar januari 2023

Marknadsutveckling 

I vår årsskifteskommentar inför 2023 skrev vi: Sällan har emellertid enigheten varit så stor bland analytiker om att börsen ska bottna under Q1 eller Q2 i år, varefter kurserna åter ska börja stiga och räntorna sänkas. Utifrån det blir vårt huvudscenario nästan raka motsatsen. Vi tror att börsen har goda möjligheter att stiga initialt på förväntningar om uppgång senare i år. Men därefter kommer besvikelserna när lågkonjunkturen blir mer utdragen än förväntat, det högre ränteläget består och arbetslösheten stiger… Inför januari intar vi utifrån ovanstående en neutral till svagt positiv hållning till aktiemarknaden, där vi i första hand ser eventuella uppgångar som tillfällen att öka på våra korta positioner.

Facit blev en uppgång på 7,5% under januari, så åtminstone första delen av spådomen stämde väldigt väl. Återstår att se om den andra delen, med en nedgång under andra halvåret, också gör det eller om detta blir ett starkt börsår rakt igenom.

Spännande fortsättning på börsåret 

Av de parametrar som är kända blir de absolut avgörande för börsårets utveckling den långsiktiga räntenivån och vinstutvecklingen. Frågan är om vi nu tvingas vänja oss vid att tiden med ultralåga styr- och marknadsräntor är slut en gång för alla. Vår bedömning är att så är fallet, och vi tror att om det över huvud taget blir några räntesänkningar 2023 blir det först under fjärde kvartalet. Mer viktigt är emellertid att vi trots kommande räntesänkningar inte alls tror att långräntorna har någon stor fallhöjd från nuvarande nivåer. En svensk 10-årsränta under 2% indikerar att marknaden tror att inflationen snabbt ska falla under 2% och hålla sig där under överskådlig tid, med en snabb återgång till ultralåga styrräntor. Det är mycket optimism inprisat i den prediktionen, som vi ser som osannolik, såvida vi inte drabbas av en djup lågkonjunktur. Det som även kommer att styra börsutvecklingen är om aktiemarknadens fortsatt höga värderingar kan försvaras när vi nu fått ett allt starkare placeringsalternativ i räntemarknaden. Därtill återstår att se hur den försämrade reala köpkraften successivt kommer att slå igenom på bolagens vinster under 2023. Det blir en spännande fortsättning på börsåret, där vi fortsatt kan se en liten uppsida under första kvartalet och därför behåller vår neutrala till svagt positiva ansats på kort sikt, men är kraftigt negativa på lite längre sikt.

Fondutveckling 2022 - tankar inför 2023

Fonderna har generellt haft en mycket stabil start, då marknaden har betett sig ungefär som vi förväntade oss. Såväl aktier som företagsobligationer har handlats upp. De marknadsneutrala fonderna, Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability, har tappat en del pengar via sina skyddande säljoptioner mot aktiemarknaden, men detta har med råge uppvägts av värdestegringen i obligationsportföljerna. Som vi skrev i årsskifteskommentaren var den förväntade risk/rewarden i fondernas obligationsportföljer, in i 2023, den bästa sedan ingången av år 2012, och starten har varit positiv. Extra synligt har detta varit i Atlant Högräntefond som haft en fantastisk start på 2023. Utifrån vår, på lite längre sikt, negativa grunduppfattning avseende aktiemarknaden, har vi enligt plan kunnat använda den initiala börsuppgången till att öka på de långa skyddande positionerna i våra marknadsneutrala fonder, och vi har utifrån det nu fått ihop en väldigt bra balans i portföljerna inför återstoden av året.

Ett särskilt omnämnande i januari förtjänar Atlant Green Tech Metals. Fonden, som investerar i bolag som drar nytta av den gröna energiomställningen har fått en flygande start på året, och är en fond som rider på en megatrend som lär hålla i sig under många år framöver.

Atlant Sharp och Atlant Protect utvecklades som förväntat åt olika håll i den starka börsen, där båda fonderna presterade enligt förväntningarna utifrån marknadsutveckling och marknadsuppfattning. Sammantaget medförde de mestadels positiva fondresultaten en stark start på året för Atlant Multi-Strategy.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund