Förvaltarkommentar februari 2023

Marknadsutveckling 

I förr marknadskommentaren skrev vi: En svensk 10-årsränta under 2% indikerar att marknaden tror att inflationen snabbt ska falla under 2% och hålla sig där under överskådlig tid, med en snabb återgång till ultralåga styrräntor. Det är mycket optimism inprisat i den prediktionen, som vi ser som osannolik, såvida vi inte drabbas av en djup lågkonjunktur… Det blir en spännande fortsättning på börsåret, där vi fortsatt kan se en liten uppsida under första kvartalet och därför behåller vår neutrala till svagt positiva ansats på kort sikt, men är kraftigt negativa på lite längre sikt.

Inflationen dröjer sig kvar 

Facit för perioden blev också att börsen steg ytterligare ett par procent samtidigt som ett mer hökaktigt agerande än förväntat av Riksbanken skickade upp 10-årsräntan långt över 2% till nya högsta noteringar. Visserligen ett uppvaknande av marknaden, men fortfarande är vi tveksamma till om vi nu sett toppen för de svenska långräntorna i den här cykeln eftersom vi har som huvudspår att inflationen kommer att dröja sig kvar länge, och på en högre nivå, än vad marknaden prisar in. Detta såvida vi inte går in i en djup lågkonjunktur. Bolagsvinsterna avseende kvartal 4 kom generellt in starkt inom verkstad och bank. Visst syns svaghetstecken inom detaljhandeln och inom byggrelaterat, men arbetsmarknaden är fortsatt stark samtidigt som arbetslösheten faller. I såväl USA som ute i Europa ser vi samma mönster, dessutom kombinerat med en fortsatt mycket stark löneinflation. Utifrån vinstutveckling, låg arbetslöshet samt betydande hyres- och löneinflation finns egentligen ingenting som talar för att centralbankerna kommer att tvärvända ännu. Inflationen kommer successivt att fortsätta att falla tillbaka, men ovanstående faktorer talar, tillsammans med minskad globalisering, för att inflationen kommer att ligga kvar på en bra bit över 2% länge ännu. En återgång till ultralåga räntor känns väldigt avlägsen. Utifrån ekonomins- och aktiemarknadens motståndskraft mot centralbankernas räntehöjningar ökar sannolikheten för att dessa kommer att fortsätta höja tills vi når en räntenivå där man pga. eftersläpningseffekter gått för långt och konjunkturen successivt går in i väggen. Ett scenario där vi får en riktig hårdlandning istället för den önskvärda mjuklandningen. Vi fortsätter navigera utifrån detta scenario, där vi prognosticerat en års topp för börsen under kvartal 1 och därefter eskalerande motvind. 

Förhöjd risk för en kraftigare nedgång 

Inför mars blir vi aningen mer negativa och justerar ner vår marknadsuppfattning till helt neutral men från och med nu med förhöjd risk för att en kraftigare nedgång kan inledas. Vi ser stora bekymmer för aktiemarknaden i det faktum att den riskfria amerikanska två-årsräntan är cirka 5%, samtidigt som SP500 värderas till P/E 19. Med andra ord adderas i princip ingen extra avkastning för en investering på aktiemarknadsrisken, vilket är uppseendeväckande. För att återställa en rimlig avkastningspremie på aktiemarknaden vs räntemarknaden måste börsen falla kraftigt (minst 20-30%, och egentligen betydligt mer). Ska detta scenario upphöra att vara det mest sannolika måste antingen räntorna falla kraftigt (utan att vinsterna viker ner mer än marginellt) eller vinsterna stiga avsevärt mer än marknadens prognoser. Just nu känns detta inte så sannolikt, varför vi har störthjälmen nära till hands tills vi ser en bättre balans i värderingen mellan risktillgångar och riskfria instrument. 

Fondutveckling 

Fonderna har generellt fortsatt att utvecklas svagt positivt, då marknaden i februari har betett sig ungefär som vi förväntade oss. Såväl aktier som företagsobligationer har fortsatt handlats upp. De marknadsneutrala fonderna, Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability, har tappat en del pengar via sina skyddande säljoptioner mot aktiemarknaden, men detta har mer än väl uppvägts av värdestegringen i obligationsportföljerna. Som vi skrev i årsskifteskommentaren var den förväntade risk/rewarden i fondernas obligationsportföljer in i 2023 den bästa sedan ingången av år 2012, och starten har varit positiv. Extra synligt har detta varit i Atlant Högräntefond som haft en fantastisk start på 2023. Utifrån vår negativa grunduppfattning avseende aktiemarknaden på lite längre sikt, har vi enligt plan fortsatt att använda den initiala börsuppgången till att öka på de långa skyddande positionerna i våra marknadsneutrala fonder. Vi har nu fått ihop en väldigt bra balans i portföljerna inför återstoden av året, där fonderna har goda möjligheter att prestera fortsatt positiv avkastning även om marknaden skulle börja vända nedåt. 

Atlant Sharp och Atlant Protect utvecklades för en gångs skull åt samma håll i den starka börsen. Att Sharp steg i det positiva börsklimatet är så klart ingen överraskning. Däremot är det långt ifrån lika vanligt att även Protect försiktigt klättrar när börsen stiger. Orsaken kan tillskrivas stora positiva värdeförändringar i fondens obligationsinnehav. Sammantaget medförde de mestadels positiva fondresultaten ännu en positiv månad för Atlant Multi Strategy. Fonden drog i början av februari ner sin vikt i Sharp till förmån för ökad andel likviditet och en mer skyddande disposition utifrån en mindre positiv marknadsuppfattning. 

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund