Förvaltarkommentar april 2023

Marknadsutveckling 

I förra marknadskommentaren skrev vi: Utifrån ekonomins- och aktiemarknadens motståndskraft mot centralbankernas räntehöjningar ökar sannolikheten för att räntehöjningarna kommer att fortsätta tills vi når en räntenivå där man på grund av eftersläpningseffekter gått för långt och konjunkturen successivt går in i väggen. Ett scenario där vi får en riktig hårdlandning istället för den önskvärda mjuklandningen. Vi fortsätter navigera utifrån detta scenario, där vi prognosticerat en års-topp för börsen under kvartal 1 och därefter en eskalerande motvind. Vi är fortsatt neutrala på kort sikt, men vi anser fortfarande att nuvarande börsvärdering inte alls är långsiktigt hållbar, och vi fortsätter vara negativa i det medellånga perspektivet.

Amerikanska börserna en potentiell fallucka 

Under april har marknaderna fortsatt att utvecklas ungefär som förväntat. Bankkrisen har bedarrat och statistik har presenterats som, precis som prognosticerats, visar på att inflationen sakta klingar av. Till detta kan läggas makalöst starka rapporter, i synnerhet från verkstad och bank. Utifrån den fortsatta styrkan i ekonomin och på arbetsmarknaden förväntade vi oss generellt starka rapporter. Verkstadsbolagen har stöd av en svagare krona, och bankerna av höjda räntemarginaler, i synnerhet mot företag samt förbättrat tradingnetto och stigande intäkter från fondverksamheterna. Ovanstående har gett fortsatt stöd till aktiemarknaden, och även på kreditmarknaden har de genomsnittliga kreditspreadarna återigen så sakta börjat krympa ihop. Som alltid är frågan emellertid hur mycket av detta som redan är inbakat i kurserna samt, inte minst, hur förutsättningarna ser ut framöver. Vår egen prognos är fortsatt att vi kommer att få se rapportstyrka även kvartal 2, men att motvinden för företagen i ett bredare perspektiv allt mer börjar bli synlig från och med kvartal 3. En brasklapp här är emellertid att vi i synnerhet ser USA:s aktiemarknad som en potentiell fallucka som kan dra med sig omvärldens börser nedåt. Om det i så fall är på nytt uppblossande bekymmer inom banksektorn, en övervärderad kommersiell fastighetssektor eller något annan faktor som blir den utlösande faktorn återstår att se.

Som vanligt är det emellertid ofta en dålig strategi att positionera sig alltför tungt för nedgång innan man ser att några problem faktiskt börjar materialiseras. Risken är annars att man missar stora uppgångar. Men att i rådande läge vara extra vaksam och att hantera sin risk är klokt. Inför maj behåller vi vår neutrala uppfattning till aktiemarknaden, men ser nu, efter den senaste tidens styrka, ökad sannolikhet för en begynnande nedgång. Vi är fortsatt än mer negativa på medellång sikt och positionerar fonderna i enlighet med detta.

Fondutveckling 

En marknadsutveckling ungefär i linje med våra förväntningar medförde att de flesta Atlantfonder kunde stiga i april. De marknadsneutrala fonderna, Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability, utvecklades alla åt det positiva hållet. Om det mer stabila marknadsklimatet består kan vi förvänta oss att kurserna på fondernas obligationer successivt fortsätter klättra. Som nämnts tidigare kunde förvaltarna återigen utnyttja den uppblossande finansoron i mars till att fyndköpa obligationer i de starkaste skandinaviska bankerna, i synnerhet Handelsbanken, vilket, allt annat lika, ger stöd till fondernas avkastningspotential på årsbasis. 

Atlant Sharp och Atlant Protect utvecklades som väntat åt olika håll, och båda fonderna uppförde sig som förväntat utifrån marknadens utveckling. Sharp steg drygt 2.5 procent medan Protect gick knappt 2 procent åt andra hållet.

Sammantaget medförde de huvudsakligen positiva fondresultaten att även Atlant Multi Strategy, kunde addera lite avkastning under april. Inga förändringar i fondens innehav gjordes under perioden, där fortsatt fokus ligger på en mindre aktiekopplad risk än genomsnittligt. 

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund