Förvaltarkommentar juni 2023

Marknadsutveckling 

I förra marknadskommentaren skrev vi: Vi fortsätter emellertid att flagga för att vi anser i synnerhet den amerikanska börsen vara alldeles för högt värderad utifrån rådande ränteläge och att ett börsras där riskerar att dra med sig omvärldens börser nedåt. Om det i så fall är på nytt uppblossande bekymmer inom banksektorn, en övervärderad kommersiell fastighetssektor eller något annan faktor som utlöser en större nedgång återstår att se. Utifrån ovanstående ser vi ingen anledning att revidera vår uppfattning att den svenska börsen nådde sin topp kvartal 1 och att risken nu finns på nedsidan. Inför juni intar vi därför en negativ attityd till aktiemarknaden och vi är fortsatt än mer negativa på medellång sikt och positionerar fonderna i enlighet med detta.

USA fortsätter blinka illrött

Ja, inte blev det många rätt i den prognosen…Det som mest fascinerar oss just nu är hur det är ett fåtal stora bolag, som NVIDIA och Tesla m.fl. som står för hela den amerikanska börsuppgången. Även i Sverige ser vi ett liknande mönster, där det är ett mindre antal stora bolag som går väldigt bra, tex Atlas och H&M, och som driver uppgången. Samtidigt som väldigt många bolag noteras långt ifrån sina högstanivåer och t.om. på nya bottennivåer. En väldig tudelning, på en nivå som är ovanlig ur ett historiskt perspektiv. Vi får se hur länge mönstret består, men tveklöst kommer vi så småningom få se en normalisering här, åt ena hållet eller det andra. Det vill säga antingen sprider sig riskviljan och optimismen bli bredare, eller kommer den breda pessimismen att till slut även smitta börsraketerna vars värderingar verkligen sticker ut. Mycket fokus har återigen varit kring inflationssiffror och centralbankernas agerande, men vi fortsätter att upprepa att så länge arbetsmarknaden förblir stark ser vi ingen risk för hårdlandning i ekonomin på kort sikt, vare sig i Sverige, övriga Europa eller i USA, och huruvida styrräntan höjs 25 punkter hit eller dit spelar mindre roll. Det viktiga nu är att inflationstoppen är passerad, och att styrräntetoppen snart är det också, varför marknaden sedan en tid blickar förbi den diskussionen och mer fokuserar på kommande räntesänkningar. Inför juli har vi inget nytt att tillägga, USA fortsätter blinka illrött för oss, där nu även VIX kommit ner kraftigt och Fear & Greed-index signalerar extrem Greed. ”Dans på slak lina” är fortsatt orden för dagen

Fondutveckling 

Som vi skrev i föregående kommentar förväntade vi oss att om det mer stabila marknadsklimatet skulle kvarstå skulle även kurserna på fondernas obligationer successivt börja klättra och addera avkastning. Så blev även fallet i Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability under första halvan av juni, men sedan tvärvände det breda risksentimentet i ljuset av mer åtstramande centralbanker än förväntat. Detta pressade obligationsportföljerna med konsekvens att fonderna vände till minus. Vår bild nu är att marknadens framtida förväntningar äntligen ”kommit ifatt” centralbankernas agerande, varför vi förväntar oss en neutral till minskad riskaversion härifrån. Detta i sin tur kommer i så fall att leda till att fondernas obligationer kommer att stiga, särskilt under kvartal 4. Det är ur ett historiskt perspektiv ovanligt med fallande obligationspriser när börsklimatet är starkt. Detta ovanliga fenomen har särskilt drabbat Edge och Opportunity som har mer risk i obligationsdelen än Stability. Viktigt att komma ihåg i det här fallet är emellertid att kreditportföljen i Opportunity har kort duration och löptid, varför uppsidan från nuvarande nivåer är relativt betydande och, såvida vi inte ser ett avsevärt försämrat generellt marknadsklimat, kommer att materialiseras under kvartal 4. Då amerikanska S&P nådde vår målkurs för året (4400) torsdagen den 15 juni adderade vi lite säljoptioner på det indexet i Opportunity och Edge.

Atlant Sharp och Atlant Protect utvecklades som väntat åt olika håll i den starka börsen, där Sharp steg och Protect hade en svag utveckling där kreditportföljen spökade rejält. Sharp har härifrån en viss övervikt mot index, varför fortsatt börsuppgång, allt annat lika, kommer att ge en än större uppgång än börsen i Sharp. Samtidigt har vi använt uppgången till att via säljoptioner höja ”golvet” för Sharps avkastning i år om börsen skulle vända ner.

Sammantaget medförde de mestadels negativa fondresultaten, att även Atlant Multi Strategy tappade något under perioden. Inga förändringar i fondens innehav gjordes, där fortsatt fokus ligger på en mindre aktiekopplad risk än genomsnittligt.

Förvaltarkommentaren tar nu sommaruppehåll och återkommer med en juli/augusti-kommentar i början av september, såvida inget dramatiskt inträffar innan dess. Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund