Atlant Green Tech Metals - förvaltarkommentar augusti 2023

”Ljummen börs under sommaren med mindre nedgångar i portföljen. Marknaderna tyngdes av en tilltagande oro för att centralbankerna kommer fortsätta höja räntorna och låta dessa stanna kvar på hög nivå under lång tid för att verka inflationen ur systemet. Militärkupper i Afrika berörde ett par portföljinnehav och ett tyskt bolag utsattes för en omfattande kopparsvindel! Samtidigt sker en total omsvängning i världens syn på kärnkraftens roll i energiomställningen bort från fossila bränslen!” Läs hela förvaltarkommentaren här.
 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund