Förvaltarkommentar augusti 2023

Marknadsutveckling 

I förra marknadskommentaren skrev vi: Mycket fokus har återigen varit kring inflationssiffror och centralbankernas agerande, men vi fortsätter att upprepa att så länge arbetsmarknaden förblir stark ser vi ingen risk för hårdlandning i ekonomin på kort sikt, vare sig i Sverige, övriga Europa eller i USA, och huruvida styrräntan höjs 25 punkter hit eller dit spelar mindre roll. Det viktiga nu är att inflationstoppen är passerad, och att styrräntetoppen snart är det också, varför marknaden sedan en tid blickar förbi den diskussionen och mer fokuserar på kommande räntesänkningar. Inför juli har vi inget nytt att tillägga, USA fortsätter blinka illrött för oss, där nu även VIX kommit ner kraftigt och Fear & Greed-index signalerar extrem Greed. ”Dans på slak lina” är fortsatt orden för dagen.

Räntesänkningar dröjer

Sommarbörsen blev ganska händelsefattig, med en viss dragning nedåt både i Sverige, övriga Europa och USA. Börsbolagen levererade återigen, i mer än hälften av fallen, resultat för Q2 som var över analytikernas förväntningar. Samtidigt vägrar inflationen komma ner i önskad takt, och i USA vände den till och med upp igen i juli. Även i Europa har inflationen visat oväntat stark motståndskraft mot centralbankernas räntehöjningar. En stor anledning till det är att arbetsmarknaden inte viker, varför såväl löneinflation som efterfrågan hålls uppe, vilket i sin tur medför att något större pristryck nedåt uteblivit. Just nu finns det ingenting som tyder på någon större förändring av ovanstående, och marknaderna börjar därför så sakta nu ställa in sig på att räntesänkningarna dröjer längre än man tidigare trott, med effekten att börskurserna ska justeras nedåt. Inför september är vår bästa gissningen att denna dragkamp mellan glädje över att vinsterna inte vänder ner kombinerat med oro över att inflationen inte vänder ner fortsätter. Vår uppfattning är att inflationen kommer att dröja sig kvar och att tidpunkten för räntesänkningar kommer att flytts fram ytterligare. Till slut kommer marknaden att tvingas acceptera att det inte blir någon återgång till ultra låga räntor och börskurserna, i synnerhet i USA, är inte anpassade för detta och vi ser där en nedsida på minst 50% på Nasdaq och 30% på S&P från toppen. Tills vidare behåller vi emellertid en neutral ansats på kort sikt, men kommer att ha fallskärmen nära till hands utifrån vår grunduppfattning om förhöjd risk för större kursfall.

Fondutveckling 

De marknadsneutrala fonderna Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability utvecklades åt olika håll i augusti. Opportunity och Stability visade återigen sin förmåga att kunna prestera positiv avkastning i ett negativt börsklimat. Edge, som har en större aktieexponering än de andra två, hade däremot en betydligt svagare period. Som vi skrev i junikommentaren var vår bild att marknadens framtida förväntningar avseende styrräntenivåerna äntligen kommit ifatt centralbankernas agerande, varför risken för prisfall på grund av stigande marknadsräntor framgent är mer begränsad. Därmed blir utvecklingen även i den europeiska delen av obligationsportföljen framöver sannolikt mer en fråga om utvecklingen för premien mot riskfri ränta (spreaden), och en ökad följsamhet mot aktiemarknaderna är därför rimlig.

Atlant Sharp och Atlant Protect utvecklades som väntat åt olika håll i den svaga börsen, där Protect steg något och Sharp hade en svag utveckling. Som vi skrivit tidigare använde vi uppgången i juni till att via säljoptioner höja ”golvet” för Sharps avkastning i år om börsen skulle fortsätta ner.

Sammantaget medförde de svaga fondresultaten i tre av de underliggande fonderna att även Atlant Multi Strategy, tappade något under perioden. Inga förändringar i fondens innehav gjordes, där fortsatt fokus ligger på en mindre aktiekopplad risk än genomsnittligt.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund