Atlant Green Tech Metals - förvaltarkommentar oktober 2023

”Vi är mitt uppe i rapportperioden som blivit en brutal månad för den gröna omställningssektorn. Hög inflation, höga räntor och minskad köpkraft har satt avtryck i bolagens rapporter. Men trots det så fortsätter tillväxten för elbilsförsäljningen globalt, 1,3 miljoner elbilar såldes i september och det är en uppgång med 23 procent jämfört med samma månad ett år tidigare. Läs mer i månadens förvaltarkommentar för Green Tech Metals.”
Läs hela förvaltarkommentaren här.


Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund