Atlant Green Tech Metals - förvaltarkommentar januari 2024

”Rapportperioden för det fjärde kvartalet har dragit i gång och aktiviteten har börjat öka bland portföljbolagen. Det har aviserats ett flertal kapitaltillskott och strukturaffärer under perioden, kanske lite bottenkänning?”  Läs hela förvaltarkommentaren här.


Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund