Atlant Green Tech Metals - förvaltarkommentar februari 2024

”Frågan är då om det finns några tecken på vändning i sektorn? Tittar vi på metallpriserna så har kopparpriset under en längre period visat på stabilitet. Nu så ser vi även tendenser till vändning i litium och nickelpriset som har direkt bäring på tillverkningen av battericeller.”  Läs hela förvaltarkommentaren här.


Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund