Förvaltarkommentar april 2024

Marknadsutveckling 

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Inför april medför det att vi justerar vår positiva ansats till neutral/negativ då vi ser en ökad rekylrisk. Trögheten i uppgången gör emellertid att vi har börjat vackla i vår uppfattning att vi ska få se årets börstopp redan i mars. Förloppet kan därmed bli mer utdraget än vad vi hade hoppats, och tills målkurserna nåtts på samtliga index är vårt huvudscenario att toppen för året på den svenska börsen inte är passerad ännu. En av de största varningssignalerna vi ser för närvarande är märkligt nog att samtliga pilar pekar åt rätt håll. De flesta ekonomiska indikatorer stärks nu, liksom sentimentsindikatorer hos både företag och konsumenter. Samtidigt har vi fallande inflation och räntesänkningar i korten. Som vanligt har marknaden sprungit i förväg, men det är svårt att se något större börsfall såvida inte något oväntat inträffar. Förutom ovanstående är den största varningssignalen att övervärderingen av framför allt den amerikanska börsen nu nästan tangerar rekordnivåer ur ett historiskt perspektiv, samt att S&P 500 nått nederdelen i vårt tekniska målintervall. Vi bedömer utifrån ovanstående att sannolikheten för en rekyl nu ökat och har därför ökat på nedsidesskyddet något i våra absolutavkastande fonder. Samtidigt upprepar vi att vi ser nuvarande värderingssituation som långsiktigt ohållbar, och att vi ser en rimlig nedsida på över 30% på S&P 500.

Stockholmsbörsen fortsätter upp

När april nu passerat kan vi konstatera att aktiemarknaderna märkligt nog återigen betett sig ungefär som vi förväntade oss. I synnerhet den amerikanska börsen hade en svag period och gick, trots en avslutande rekyl, ner på månadsbasis. Efter en initial svaghet utvecklades den svenska börsen relativt neutralt, innan den under den avslutande veckan återigen kom att präglas av styrka med stöd särskilt av en urstark rapport från tungviktaren Atlas Copco. Utifrån att det endast var S&P 500 av de index vi handlar på som nått vår tekniska målkurs, och dessutom är den marknad där den fundamentala värderingen avviker mest från sitt historiska genomsnitt, var det främst på S&P 500 vi utökade våra skyddande positioner in i april. Detta visade sig lyckosamt och tre av våra fonder lyckades både göra en del korta vinster på vägen ner, och dessutom vända positionerna nära botten och skapa lite avkastning på vägen upp. Även om den fortsatta oron i Mellanöstern spelat in, får den huvudsakliga anledningen till den svagare USA-börsen främst tillskrivas befogad oro för att räntesänkningarna kommer att dröja ytterligare i den urstarka ekonomin. Som vi påtalat tidigare har det för oss varit obegripligt hur man ska få ner inflationen till 2% med en glödhet arbetsmarknad och en löneökningstakt på 5% kombinerat med enorma finanspolitiska stimulanser mitt i en högkonjunktur. Under maj lär marknadens fokus fortsätta att ligga på inflationspåverkande data och centralbankernas styrräntor, när första sänkningen ska komma och hur många de blir. Om inget oväntat inträffar räknar vi med en sänkning från Riksbanken redan i maj, och vårt huvudscenario är att den svenska börsen kommer att fortsätta att utvecklas starkare än den amerikanska och notera nya all time highs under maj. Med det sagt anser vi uppsidan från nuvarande nivåer vara begränsad till cirka 5%, så vårt huvudsakliga fokus nu är fortsatt att hantera nedsidesrisken utifrån de historiska övervärderingarna.

Fondutveckling 

Trots en korrekt marknadsuppfattning utvecklades våra absolutavkastande fonder Atlant Edge och Atlant Opportunity åt olika håll. Edge har en större andel aktier än Opportunity, och dessa hade en svag period i april, vilket drog ner fondens avkastning. De största bidragande orsakerna till det positiva resultatet i Opportunity var lyckosamma derivataffärer, där fonden låg kort mot S&P 500 in i månaden, för att sedemera vända den positionen och även skapa lite avkastning på vägen upp. Den positionen är nu stängd, och vårt fokus är återigen på att hantera nedsidesrisken/möjligheten på särskilt S&P 500.

Våra två räntefonder, lågriskfonden Atlant Stability och den mer risktagande Atlant Högräntefond, har båda fortsatt att utvecklas väldigt fint under april. Förutom fortsatt stabil utveckling i fondernas kreditportföljer har lågriskfonden Stability även skyddande positioner på S&P 500 som steg i nedgången. I Stability har vi fortsatt en mycket hög andel likviditet i beredskap att använda om fördelaktiga köplägen uppstår vid en eventuell rekyl/isärspreadning på kreditmarknaden.

När det gäller Atlant Sharp har fonden uppfört sig ungefär som förväntat. Vi hade inför årsskiftet viktat upp lite i mindre bolag samt mot fastighetssektorn, en strategi som återigen gav en liten överavkastning mot index under månaden. Vi förväntar oss att fonden har goda förutsättningar att även framgent gå bättre än börsen vid fortsatt uppgång. Atlant Protect, gjorde återigen en positiv avkastningsmånad i april, trots en stigande svenska börs. Den huvudsakliga anledningen var lyckade korta affärer på S&P 500.

Sammantaget medförde positiva avkastningstal i de flesta Atlantfonder att även vår multistrategi-fond, Atlant Multi Strategy, återigen hade en positiv avkastningsmånad. Fonden minskade under perioden marginellt innehavet i Green Tech Metals och Opportunity. Fondens största innehav är fortsatt Opportunity, följt av Högräntefond, Edge och Protect.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund