Förvaltarkommentar juni 2024

Marknadsutveckling 

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Efter de nya kursrekorden i maj har vi ingen stark marknadsuppfattning för juni. För svensk del är vi i grunden positiva, men vi har stor respekt för att den amerikanska börsen värderingsmässigt börjar se riktigt, riktigt, ruskig ut, och faller den så kommer inte svenska börsen att vara opåverkad. Utan korrektion i USA tror vi att vi får se nya börstoppar i Sverige i juni, även om det är värderingsmässigt stretchat även här. Med det sagt fortsätter vi att upprepa att vi ser en avsevärt större nedsidesrisk än uppsidesmöjlighet framför oss för närvarande, särskilt i USA.

Osäkert läge på börsen

Första halvan av juni bjöd på lite mer volatilitet än vi har vant oss vid sista tiden. Efter en trevande inledning på månaden tog emellertid optimismen överhanden på den svenska börsen sedan inflationsstatistik över maj kommit in med lägre siffror än förväntat i USA. Men säg den glädje som varar. Oro för valutgången i Frankrike, där Marine Le Pens parti går till val på kraftigt expansiv finanspolitik, satte marknaderna i Europa i gungning. Och som lök på laxen visade sedan svensk inflationsstatistik över maj att pristrycket föll långsammare än förväntat. Denna kombination blev, åtminstone kortsiktigt, lite väl tung för en högt värderad börs att bära och månadsfacit blev en svagt negativ kursutveckling. Vi noterar att den amerikanska statistik som inkommit under juni mestadels ger stöd åt vår bild att den amerikanska konjunkturen nu successivt kommer att börja försvagas, med sakta stigande arbetslöshet, utan att inflationen kommer hela vägen ner mot målet. Dvs en period av ”stagflation-light”. Utifrån de räntejusterade rekordvärderingarna i USA är vårt huvudspår att en större börskorrektion så småningom känns nödvändig om det scenariot inträffar. En bubbla har emellertid en tendens att växa större än man kan tro, och vi ser sedan en tid en del paralleller med IT&Telecom-bubblan som briserade i mars 2000. Massor av kapital som flödar in i snäva sektorer (Nvidia, Apple) där man extrapolerar vinsttillväxt och kursuppgång leder till nya inflöden av kapital som i sin tur föder ny uppgång osv. Vi fortsätter därför att särskilt fokusera vårt nedsidesskydd i berörda fonder mot USA, där nedgångspotentialen bedöms som störst och vår målkurs för året nu är uppnådd

Fondutveckling 

Att överraskningarna lyste med sin frånvaro under juni medförde att våra absolutavkastande fonder Atlant Edge och Atlant Opportunity fortsatte klättra försiktigt. Edge har en större andel aktier än Opportunity, och ett par av dessa hade en stark period, varför fonden var den som gick bäst av de två. Den största bidragande orsaken till det positiva resultatet i Opportunity var en positiv utveckling i fondens kreditportfölj. Även de skyddande positionerna mot det europeiska börsindexet Eurostoxx50 bidrog positivt under månaden.

Våra två räntefonder, lågriskfonden Atlant Stability och den mer risktagande Atlant Högräntefond, har båda fortsatt att utvecklas stabilt under juni. I Stability bibehåller vi en relativt hög andel likviditet i beredskap att använda om fördelaktiga köplägen uppstår vid en eventuell rekyl/isärspreadning på kreditmarknaden. Emellertid har vi fortsatt att dra ner andelen likviditet en del under juni i syfte att öka fondens ränte-carry under en förväntad sommarstiltje på kreditmarknaden.

När det gäller Atlant Sharp har fonden uppfört sig ungefär som förväntat. Efter en väldigt stark maj i fonden drog vi ner aktieexponeringen något inför juni. Detta medförde att fonden även under juni utvecklades något bättre än index i den måttliga börsnedgången. Atlant Protect har stått emot den starka börsen bra hittills i år. Fondens mål är att utvecklas relativt neutralt och vara kapitalbevarande starka börsår samt gå starkt svaga börsår när aktiefonder går ner, vilket har fungerat väl under första halvåret. Fonden, som har säljoptioner mot flera index, kunde dra nytta av de modesta börsnedgångarna i Europa och noterade en positiv avkastningsmånad.

Trots positiva avkastningstal i de flesta Atlantfonder under perioden noterade vår multistrategi-fond, Atlant Multi Strategy, ett svagt negativt förvaltningsresultat i juni. Anledningen var en riktigt tung månad i fondens minsta innehav, som är Atlant Green Tech Metals. Vi gjorde inga justeringar av innehaven under juni. Fondens största innehav är därmed fortsatt Opportunity, följt av Högräntefond, Edge och Protect.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund