Två heta alternativ till ränte- och företagsobligationer - Investerarbrevet september 2019

Intresset för företagsobligationer har de senaste åren ökat kraftigt. Men marknaden är inte vidare likvid och risken för växtvärk är stor. Här är två tryggare hedgefonder med fokus på räntor och som har firare placeringsmandat. Fonderna kan ses som vassa komplement till traditionella ränte- och företagsibligationsfonder. Läs mer här.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad