2017-11-02

Multi-Strategy External sammanläggs med Multi-Strategy Internal den 1 december

Fonderna Multi-Strategy External och Multi-Strategy Internal är fondandelsfonder som båda investerar i andra hedgefonder. I syfte att renodla vårt utbud, effektivisera förvaltningen och minska de administrativa kostnaderna har vi beslutat att sammanlägga fonden Multi-Strategy External med fonden Multi-Strategy Internal. Det sker även ett antal ändringar i fondens fondbestämmelser.  

  • Sammanläggningen genomförs den 1 december
  • Sista dag att handla i Multi-Strategy Internal innan fusionen är den 21 november.
  • Sista dag att handla i Multi-Strategy External är den 23 november
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i Multi-Strategy External  före den 23 november kommer dina andelar i fonden att föras över till Multi-Strategy Internal

Mer information om sammanläggningen finns i kundbreven.

Kundbrev - Multi-Strategy External - Fusion
Kundbrev - Multi-Strategy Internal - Fusion
Basfaktablad - Atlant Multi-Strategy (gällande från 1 december)
Fondbestämmelser  - Atlant Multi-Strategy (gällande från 1 december)
Revisorsyttrande kring fusionen


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund