2017-10-02

Den 1 december blir fonderna Edge och Explora dagshandlade

Våra fonder Edge och Explora får nya fondbestämmelser som gäller från och med den 1 december 2017.

  • Den största förändringen är att Edge och Explora blir dagshandlade. En ändring som medför att du som andelsägare får daglig kontroll på ditt innehav och utökade möjligheter till teckning och inlösen.
  • Fonden Edge byter namn till Atlant Edge
  • Fonden Explora byter namn till Atlant Stability Offensiv - ett namn som tydligare beskriver fondens profil
  • Om du vill köpa eller sälja andelar i Edge eller Explora innan de nya fondbestämmelserna börjar tillämpas, är sista handelsdag den 23 november. Köp och försäljning är inte förenat med någon kostnad.

Du kan läsa en sammanfattning av förändringarna i respektive fonds kundbrev nedan.

Kundbrev - Edge - Nya fondbestämmelser
Kundbrev - Explora - Nya fondbestämmelser


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund