2017-09-29

Den 1 december blir fonden Multi-Strategy Internal dagshandlad

Multi-Strategy Internal får nya fondbestämmelser, från den 1 december 2017.

  • Den största förändringen är att Multi-Strategy Internal blir dagshandlad. En ändring som medför att du som andelsägare får daglig kontroll på ditt innehav och utökade möjligheter till teckning och inlösen.
  • Fonden Multi-Strategy Internal byter namn till Atlant Multi-Strategy.
  • Om du vill köpa eller sälja andelar i fonden innan de nya fondbestämmelserna börjar tillämpas, är sista handelsdag den 21 november. 

Du får en sammanfattning av förändringarna i fondens Kundbrev nedan.

Kundbrev - Multi-Strategy Internal - Nya fondbestämmelser


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund