2018-10-03

Sharp Europe fusionerar med Viking Fonder Sverige den 20 december 2018

Sharp Europe är idag valbar inom premiepensionssystemet (PPM). Under hösten 2018 införs nya bestämmelser i socialförsäkringsbalken som bl.a. innebär att en fond som ska få verka inom PPM måste ha ett minsta förvaltat kapital utanför själva premiepensionssystemet för att få ingå i PPM:s fondutbud.

Då merparten av det förvaltade kapitalet i Sharp Europe utgörs av insättningar från PPM uppfyller inte fonden kravet på tillräckligt stort kapital utanför premiepensionssystemet, vilket innebär att den avregistreras hos Pensionsmyndigheten. Utifrån detta i kombination med den förhållandevis svaga volymutvecklingen i fonden vad gäller investeringar utanför PPM har Atlant Fonder bedömt att det inte längre finns någon framtid för Sharp Europe. Vi har därför tillsammans med ISEC Services AB beslutat att låta fusionera fonden med värdepappersfonden Viking Fonder Sverige.

  • Fusionen genomförs den 20 december 2018
  • Sista dag att byta/sälja andelar i Sharp Europe är den 12 december 2018. Därefter stängs fonden för handel inför genomförandet av fusionen
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i Sharp Europe innan den 12 december kommer andelarna att föras över till Viking Fonder Sverige

Mer information om fusionen finns i kundbrevet. Du hittar mer information om Viking Fonder Sverige här.

Kundbrev - Sharp Europe - Fusion
Basfaktablad - Viking Fonder Sverige B (gällande från 27 september 2018)
Revisorsyttrande kring fusionen


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund