2018-12-20

Genomförd fondfusion: Atlant Sharp Europe har fusionerat med Viking Fonder Sverige

Den 20 december 2018 fusionerades Atlant Sharp Europe med Viking Fonder Sverige. Fusionen innebär att fondandelarna i Atlant Sharp Europe har bytts ut mot fondandelar i Viking Fonder Sverige.

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond medför det att du per automatik får andelar i den nya fonden. Värdet motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen.

Läs mer om fusionen här.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund