2019-01-07

Nya fondbestämmelser i våra fonder från den 11 januari 2019

Våra fonder får nya fondbestämmelser den 11 januari 2019. Gemensam förändring i samtliga fonder är att Atlant Fonder AB har utsett Swedbank AB (publ) till nytt förvaringsinstitut för fondernas tillgångar (tidigare Skandinaviska Enskilda Banken (publ)). Försäljningsavgiften har tagits bort från samtliga fonder, detta eftersom vi varken har utnyttjat eller kommer att utnyttja möjligheten att ta ut en sådan avgift vid teckning av fondandelar. Mer information om samtliga förändringar finns i respektive kundbrev nedan.

Befintliga andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av de nya bestämmelserna.

Vi sammanfattar de största övriga förändringarna nedan:

  • Atlant Edge har infört 50 000 kr som minsta första teckningsbelopp och får därmed motsvarande struktur som specialfonden Atlant Protect.
  • Atlant Opportunity, Atlant Stability och Atlant Stability Offensiv har gjorts om till UCITS-fonder (tidigare AIF-fonder). Värdepappersfonder omfattas av harmoniserade och strikta regler om tillåtna placeringar, riskspridning m.m. och betraktas därför som en mindre komplex produkt än specialfonder. Av det skälet bedöms värdepappersfonder vara lämpliga för en vidare krets av investerare jämfört med specialfonder. Läs mer i respektive kundbrev.
  • Atlant Stability Offensiv inför andelsklasser. Alla befintliga andelsägares innehav kommer att överföras till andelsklass A. Läs mer i fondens kundbrev.

 

Atlant Edge

Atlant Multi-Strategy

Atlant Opportunity

Atlant Protect

Atlant Sharp

Atlant Stability

Atlant Stability Offensiv


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund