2019-11-04

Atlant Fonder förvärvar fonder och breddar sitt redan starka utbud av alternativa investeringar

Atlant Fonder satsar offensivt och förvärvar Pacific Fonder. Därmed stärker bolaget både sin förvaltarorganisation, sin marknadsföringsorganisation samt sitt fondutbud med den för Sverige unika fonden Pacific Precious. Satsningen ligger i linje med Atlant Fonders strategi att vara en av Sveriges ledande aktörer inom alternativa investeringar, säger Michael Ekelund, Vd Atlant Fonder. 

Pacific Fonder har fonder som på ett intressant sätt kompletterar vårt utbud av marknadsneutrala och absolutavkastande fonder, säger Michael Ekelund. Vi ser en stor tillväxt inom alternativa placeringar och hade en önskan om att bredda vårt erbjudande, utvecklar Michael.

Atlant Fonders fondvolym har de senaste åren fördubblats och med Pacifics fonder kommer Atlant Fonder ha en fondvolym på närmare 6 miljarder. Mattias Gromark kommer fortsätta att förvalta Pacific fonderna och Peter Beckman kommer att vara ansvarig för institutionella kunder samt det viktiga hållbarhetsarbetet. 

Vi välkomnar samgåendet med Atlant Fonder och ser fram emot att verka under Atlant Fonders starka varumärke, säger Peter Beckman, Vd Pacific Fonder. 

Samgåendet sker den 4 november och därefter kommer Atlant Fonder ha tolv fonder med fokus på alternativa investeringar och dynamiska mandat. 

Vi kommer göra en översyn av de nya fonderna och se vilka som har förutsättningar att lyckas framåt. Pacific Precious ger oss en mycket intressant fond med fokus på guld. Guldpriset, som efter sex års konsolidering, nu verkar gå mot en ny ”bull market”. Med aktiemarknader på ”All Time High” nivåer, en lågräntemiljö som är här för att stanna och en osäker omvärld så kan alternativa fonder tillföra ett stort värde i en väldiversifierad portfölj, avslutar Michael Ekelund. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Ekelund, Vd Atlant Fonder.
+46 76 720 9676, e-post: michael.ekelund@atlantfonder.se

Peter Beckman, Vd Pacific Fonder
Mobil: +46 70 269 4477, e-post: peter.beckman@pacificfonder.se 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund