2020-03-23

Genomförd fondfusion: Pacific Multi Asset har fusionerat med Pacific Precious

Den 23 mars 2020 fusionerades Pacific Multi Asset med Pacific Precious. Fusionen innebär att fondandelarna i Pacific Multi Asset har bytts ut mot fondandelar i Pacific Precious.

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond medför det att du per automatik får andelar i den nya fonden. Värdet motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen.

Läs mer om fusionen här.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund