2020-06-17

Fusion mellan Pacific Explorer Dynamic och Pacific Precious

Fonderna Pacific Explorer Dynamic och Pacific Precious är båda av karaktären aktivt förvaltade värdepappersfonder. I syfte att renodla vårt utbud och minska de administrativa kostnaderna har vi beslutat att slå samman fonden Pacific Explorer Dynamic med Pacific Precious på så sätt att tillgångar och skulder i Pacific Explorer Dynamic överförs till Pacific Precious på fusionsdagen.

  • Fusionen är tänkt att genomföras den 18 september 2020
  • Sista dag att handla i Pacific Precious innan fusionen är den 17 september 2020
  • Sista dag att handla i Pacific Explorer Dynamic är den 17 september 2020
  • Den 18 september 2020 överförs kvarvarande andelar i Pacific Explorer Dynamic till Pacific Precious

Mer information om sammanläggningen finns att läsa i kundbreven

Kundbrev Fusion - Pacific Explorer Dynamic
Kundbrev Fusion - Pacific Precious
Basfaktablad - Pacific Precious A
Basfaktablad - Pacific Precious B
Fondbestämmelser - Pacific Precious
Informationsbroschyr - Pacific Precious
Revisorsyttrande kring fusionen


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund