2020-08-25

Fusion mellan Atlant Stability Offensiv och Atlant Opportunity

Fonderna Atlant Opportunity och Atlant Stability Offensiv är båda av karaktären aktivt förvaltade värdepappersfonder, med likartad investeringsstrategi och riskprofil. I syfte att renodla vårt utbud och minska de administrativa kostnaderna har vi beslutat att slå samman fonden Atlant Stability Offensiv med Atlant Opportunity på så sätt att tillgångar och skulder i Atlant Stability Offensiv överförs till Stability Opportunity på fusionsdagen.

  • Fusionen är tänkt att genomföras den 17 november 2020
  • Sista dag att handla i Atlant Opportunity innan fusionen är den 16 november 2020
  • Sista dag att handla i Atlant Stability Offensiv är den 16 november 2020
  • Den 17 november 2020 överförs kvarvarande andelar i Atlant Stability Offensiv till Atlant Opportunity

Mer information om sammanläggningen finns att läsa i kundbreven.

Kundbrev Fusion - Atlant Stability Offensiv
Kundbrev Fusion - Atlant Opportunity
Basfaktablad - Atlant Opportunity A
Fondbestämmelser - Atlant Opportunity
Informationsbroschyr - Atlant Opportunity
Revisorsyttrande kring fusionen


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund