2020-09-21

Genomförd fondfusion: Pacific Explorer Dynamic har fusionerat med Atlant Precious

Den 18 september 2020 fusionerades Pacific Explorer Dynamic med Atlant Precious. Fusionen innebär att fondandelarna i Pacific Explorer Dynamic har bytts ut mot fondandelar i Atlant Precious.

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond medför det att du per automatik får andelar i den nya fonden. Värdet motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden, men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen.

Läs mer om fusionen här.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund