2020-08-25

Ändrade villkor på tre av våra fonder

2016 lanserade vi tre nya fonder och snart fem år senare ser vi att de har mottagits väl av marknaden och uppfyllt de förväntningar vi har på risk och avkastning.

Vi harmoniserar nu prissättningen av våra fonder. Den 1 september 2020 införs en prestationsbaserad avgift i fonderna, på 10 procent av den avkastning som överstiger jämförelseräntan SSVX 90 dagar. Självklart är det evigt High-Water-Mark som ska uppnås innan denna avgift tas ut.

På respektive fonds sida finns mer att läsa om respektive fond som Basfaktablad, Informationsbroschyr mm.  Atlant Multi-Strategy, Atlant Opportunity, Atlant Protect


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund