Fusion mellan Pacific Multi Asset och Pacific Precious

Fonderna Pacific Multi Asset och Pacific Precious är båda av karaktären absolutavkastande värdepappersfonder. I syfte att renodla vårt utbud och minska de administrativa kostnaderna har vi beslutat att slå samman fonden Pacific Multi Asset med fonden Pacific Precious på så sätt att tillgångarna och skulderna i Pacific Multi Asset överförs till Pacific Precious på fusionsdagen.

  • Fusionen kommer att genomföras den 16 mars 2020
  • Sista dag att handla i Pacific Precious innan fusionen är den 13 mars 2020
  • Sista dag att handla i Pacific Multi Asset är den 13 mars 2020.  
  • Den 16 mars 2020 överförs kvarvarande andelar i Pacific Multi Asset till Pacific Precious

Mer information om sammanläggningen finns i kundbreven.

Kundbrev - Pacific Multi Asset - Fusion
Kundbrev - Pacific Precious - Fusion
Basfaktablad - Pacific Precious
Fondbestämmelser - Pacific Precious
Informationsbroschyr - Pacific Precious
Revisorsyttrande kring fusionen

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund