Fusion mellan Pacific Multi Asset och Pacific Precious

Fonderna Pacific Multi Asset och Pacific Precious är båda av karaktären absolutavkastande värdepappersfonder. I syfte att renodla vårt utbud och minska de administrativa kostnaderna har vi beslutat att slå samman fonden Pacific Multi Asset med fonden Pacific Precious på så sätt att tillgångarna och skulderna i Pacific Multi Asset överförs till Pacific Precious på fusionsdagen.

Fusionen var tidigare angiven att genomföras den 16 mars men har blivit fördröjd en vecka och kommer  istället att genomföras den 23 mars.

  • Fusionen kommer att genomföras den 23 mars 2020
  • Sista dag att handla i Pacific Precious innan fusionen är den 20 mars 2020
  • Sista dag att handla i Pacific Multi Asset är den 20 mars 2020.  
  • Den 23 mars 2020 överförs kvarvarande andelar i Pacific Multi Asset till Pacific Precious

Mer information om sammanläggningen finns i kundbreven.

Kundbrev - Pacific Multi Asset - Fusion
Kundbrev - Pacific Precious - Fusion
Basfaktablad - Pacific Precious
Fondbestämmelser - Pacific Precious
Informationsbroschyr - Pacific Precious
Revisorsyttrande kring fusionen


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund