2020-10-14

Atlantpodden (avsnitt 5) - Atlant Precious - Gyllene tider

I avsnitt 5 av Atlantpodden kan du lyssna på Mattias Gromark som förvaltar Atlant Precious. Atlant Precious är en aktivt förvaltad multi strategifond inom ädelmetallssektorn.

Klicka här för att lyssna på podden. Du hittar bilder till presentationen här

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund