2021-04-23

Atlant Högräntefond - lyssna på förvaltaren

Vår nya fond Atlant Högräntefond startade den 22 mars och finns nu tillgänglig på flera plattformar. Här intervjuas Taner Pikdöken, förvaltare av den nya fonden. Klicka för att se intervjun.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund