2021-05-04

Våra förvaltare berättar om fonden Atlant Opportunity

Atlant Opportunity har fyllt fem år. Vi går igenom vad som driver avkastningen i fonden. Hur passar den in i olika portföljer. Vad kan vi förvänta oss framåt. Ett annat arbete som är gjort med Atlant Opportunity de sista åren är att vi har byggt på hållbarheten i fonden. Vi startade med olika exkluderingskriterier. En nyhet för våren 2021 är att fonden kommer att blir fosilfri. Här kan du ta del av filmen.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund