2023-03-30

Atlantpodden (avsnitt 19) - Investeringsbeslut och AT1

Våra förvaltare Nikos Georgelis och Taner Pikdöken går genom hur de agerade under 2022 och hur olika händelser påverkade investeringsbesluten. Vad har det lett oss till idag och hur är vi nu positionerade? Samt hur Atlant Fonder resonerar kring ränteinstrumentet AT1. Lyssna här.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund