2024-01-04

Atlantpodden (avsnitt 22) - Summering av 2023 och outlook inför 2024

Vår förvaltare Taner Pikdöken går igenom hur våra största positioner under 2023 påverkat utvecklingen och vad han tror kommer ge bäst avkastning under 2024. Vilka branscher ser starka ut och hur positionerar vi oss 2024. Taner ser stora möjligheter i företagsobligationer. Lyssna här.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund