2024-06-26

Atlantpodden (avsnitt 25) - Vad är det för skillnad på Atlant Högräntefond?

Taner Pikdöken och Peter Beckman från Atlant Fonder talar om hur våren 2024 utvecklat sig, hur Atlants fonder gått under perioden och hur vi positionerar oss inför sommaren. Följ bland annat diskussionen kring egenskaperna hos Atlant Högräntefond, som fått fem stjärnor som är Morningstars högsta betyg, jämfört med våra andra fonder. Avslutningsvis - kan man optimera sina skydd, köpa in några bra krediter och låta sommarcarryn göra jobbet. Lyssna via Spotify. eller via Soundcloud.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund