Förvaltarkommentar augusti 2017-uppdaterad version

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren, inför juli, skrev vi: Vi bedömer att bolagsrapporterna, utifrån den makrostatistik som kommit in, har alla förutsättningar att vara överlag starka inom de indextunga sektorerna verkstad och bank. Inför juli blir således vårt huvudscenario att börsen kommer att återuppta sin stigande trend och lyfta med 3-5%. Ja, vad säger man, inte många rätt där… Rapporterna kom in och var förvisso överlag starka, men inte så starka som marknaden redan hade diskonterat efter den betydande resultatuppgången under Q1. Dessutom började den amerikanska valutan successivt försvagas, vilket ytterligare försämrade sentimentet i exportsektorn. Så istället för en uppgång har börsen, under kontrollerade former, gått ner såväl i juli som i augusti. Inför september är vårt huvudscenario att marknaden, efter den korrektion som varit, relativt snart bör återhämta sig. Många placerare sålde inför sommaren och sitter med god likviditet, där frestelsen att kliva in i marknaden ökar allt mer, vilket vi såg tecken på under månadens avslutande börsdagar. Skulle inte några nya orosmoment dyka upp, vilket är en viktig brasklapp, lär fyndköparna sakta men säkert fortsätta komma in på marknaden och ge förnyat börsbränsle. Dock går vi om en dryg månad in i en historiskt skakig börsperiod, och vi har all respekt för att den amerikanska börsuppgången, liksom den globala obligationshaussen, redan borde ha överlevt sig själv. Vi får därmed allt svårare att se att vi inte inom en relativt snar framtid kommer att påbörja en ruskig korrektionsfas på såväl företagsobligations- som aktiemarknaden. Men vi tror inte vi är där ännu, utan att vi istället får se nya börstoppar före årsskiftet.

Fondutveckling

Med en felaktig marknadstro blir det av naturliga skäl tyvärr svårt att åstadkomma några fantastiska förvaltningsresultat i de aktiemarknadspåverkade fonderna, medan de marknadsneutrala fonderna glädjande nog visade fortsatt stabila resultat i börsnedgången.

Alla de marknadsneutrala fonderna Explora, Opportunity, Protect och Stability steg i juli, och med undantag för Opportunity steg samtliga även i augusti. Fonden påverkades i augusti negativt av fallande långräntor samt en svag utveckling i H&M. Absolut starkast utveckling under juli-augusti hade Protect, en i botten marknadsneutral fond, men med ett uttalat syfte att identifiera och skapa avkastning vid fallande börskurser. Fonden låg därmed perfekt positionerad för nedgången i juli och augusti, och Protect behåller en negativ börsexponering in i september.

De aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe låg positionerade utifrån vårt huvudscenario om en uppgång i juli, och hade det därför, av förklarliga skäl, lite tungt i nedgången. Normalt sett skulle fonderna ha klarat nedgången bättre i juli än vad som skedde. Emellertid inträffade något vi inte har upplevt under våra drygt 20 år på optionsmarknaden, nämligen att riskaversionen gick ner! (implicit volatilitet föll) samtidigt som börsen tappade 6-7% från toppen. Detta innebar i praktiken att trots att börsen föll så tappade, allt annat lika, vårt inköpta skydd mot just börsfall i värde. Anledningen var sannolikt dels att det svaga börsklimatet var ganska isolerat till Sverige, och dels att många placerare redan ökat på sin likviditet och det därmed inte uppstod en eskalerande nervositet. Utifrån vår tro om en fortsatt rekyl ligger Sharp något överviktad på nuvarande indexnivåer (1560). Från ett indexvärde på cirka 1515 och nedåt har Sharp en undervikt mot index som ökar relativt kraftigt från indexnivån 1500. Med andra ord blir effekterna av större kursfall nu allt mindre i fonden.

Sammantaget medförde ovanstående fondresultat att vår interna multistrategifond AMSI hade två svagt negativa månader, där uppgångarna i de marknadsneutrala fonderna inte riktigt räckte till för att kompensera för nedgångarna i de marknadspåverkade fonderna.

 


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad